DELA

Skärgårdstrafiken …hur hamnade vi här?

Idag har vi en flotta som är ålderstigen, dåligt underhållen, städad och handhavd. Det resulterar i driftstopp, stopp på grund väder, stängda kaféer (personalbrist) med mera titt som tätt, varför? Svar: driftprivatisering (oklar ansvarsfördelning) och brist på viljan av att trafiken skall fungera samt beslutsångest av makthavande politiker. Ända vi åstadkommit med drift privatiseringen är att vår flotta är äldre och nedgången, trenden måste brytas.

Vi bör snarast inrätta ett samhällsägt bolag som handhar skärgårdstrafiken utan politisk inblandning vart fjärde år. Kan vi få in privata delägare, typ rederier, så är det en stor fördel att få in den erfarenhet och kunskap som de besitter. Bolaget gör upp investeringsplaner för förnyandet av flottan samt strävar till att förverkliga ett kortruttsystem steg för steg med de medel som bolaget beviljas. Centertunneln som är obunden i alla instanser tror jag att vi kan glömma, ingen vill någonsin betala vad den skulle kosta.

Som första åtgärd måste vi säkerställa att de avtal och specifikationer vi har i kraft med entreprenörer fullföljs till alla delar, detta gäller speciellt det blivande fartyget på tvärgående linjen. I hopp om en bättre, ändamålsenligare och miljövänligare flotta och trafik.

POCKE PERÄMAA

LAGTINGSVALSKANDIDAT (LIB)