DELA

Skärgårdstrafik för alla

I tisdagens insändarflora dök det upp en insändare av Kalevi Granqvist angående ”Kortrutter och färjor”. Han ställer i sin insändare den berättigade frågan: ”..hur de som talar om kortrutt tänkt sig att alla de som inte har bil med sig skall förflytta sig från hamn till hamn inom rimlig tid …”
Kalevi tar upp en av många frågor runt våra skärgårdstransporter. Kanske det äntligen vore dags att börja analysera vårt behov av olika typer av transporter i skärgården. Det här har mig veterligen aldrig gjorts. Rådande majoriteter i landstinget (nulagtinget) har drivit igenom olika byggen av broar, bankar och färjfästen till den trafik vi har i dag. Trafiken fungerar bra för varu- och godstransporter men har vi verkligen en trafik som tillfredsställer alla olika slag av transportbehov och står kostnaderna i rimlig proportion till nyttan? Det är min övertygelse att vi fö r samma pengar kunde få en betydligt mer ändamålsenlig trafik.

Vi behöver:
-Bil- och godstransporter på färjor som alla kan nyttja – vi har färdiga vägar – våra sjövägar. Låt oss utveckla trafiken på dem.
-Snabba persontransporter – taxibåtar, svävare e dyl.i samhällelig eller privat regi för: att skapa ett större underlag för olika typer av offentlig och privat service i skärgården. Att skapa bättre förutsättningar för sociala kontakter skärgårdsbor emellan men även kortade tidsavstånd som ökar konkurrenskraften hos lokala turistföretag.
Att minska det privata bilåkandet både hos turister och bofasta till förmån för lokala taxiföretag

Hur trafiken skall utformas borde skyndsamt utredas innan vi bygger fast oss i ett transportsystem som kan bli mycket kostsamt i framtiden. Vi ser redan att landskapets underhåll av befintliga vägar i skärgården är mycket eftersatt.
Socialdemokraterna tänker stödja en förutsättningslös utredning av hela den åländska skärgårdstrafiken med utgångspunkt från allas transportbehov.
Mia Hanström (s)
Anders Stenmark (s)