DELA

Skärgårdsstaden Svinö – ett uppsving för hela Mariehamn

Debatten om Svinö holmes utveckling har åter tagits upp i stadsfullmäktige och bland invånarna i Mariehamn. Stadsarkitektkontoret har tagit fram tre olika planförslag; Svinö som rekreationsområde, som Skärgårdsstad eller som Tvillingstad.

I förslaget Svinö som rekreationsområde utnyttjar man inte den potential som Svinö har. Däremot kan mindre parker mellan de olika bostadskvarterna fungera som mindre rekreationsområden för Mariehamnarna. Jag tycker att man skulle kunna kombinera tanken om ett rekreationsområde och ett småhusområde.

Svinö skulle dock inte lämpa sig för höghus och tätare bebyggelse. Tvillingstaden Svinö skulle förstöra ovärderliga värden i naturen och miljön. Höghus skulle förstöra bland annat de kraftfulla bergens drag.

Många av tomterna på Svinö skulle erhålla fin sjöutsikt och dessa tomter skulle göra Mariehamn till en attraktivare kommun att flytta till. Mariehamn är även på lång sikt i behov av fler egnahemshustomter. På senare tid har allt fler personer börjat flytta från Mariehamn till attraktivare bostadsområden i grannkommunerna. Marihamn behöver utvecklas och förnyas för att locka fler människor att flytta hit.

Att exploatera holmen skulle givetvis innebära negativ åverkan. Berörda parter som grannar och fastighetsägare bör ges extra hänsyn under planeringen. I skärgårdstaden behöver ingen bro byggas från Lervik vilket gör att småbåtshamnen kan vara kvar där den är. En eventuell bro från Lervik skulle förstöra Ytternäsfjärdens utseende. Den mest naturliga brodragningen sker över Espholmssundet.

Låt oss nu hoppas att politikerna i Mariehamn tar det beslutet som kommer att gynna kommunen på lång sikt. Tanken på Svinö som bostadsområde är nytänkande och fascinerande. Jag tror att detta projekt kan ge Mariehamn mycket positivt.

Denna stadsdel skulle visa på Mariehamns breda månsidighet, från tätbebyggt centrum till strandnära tomter med sjöutsikt.

Philip Wikström,

med rötter på Svinö