DELA

Skärgårdsnämnden behövs!

Jag håller med Ethel Sundblom att det har pratats mycket i skärgårdsnämnden men fattas få beslut, men jag anser inte att den ska läggas ner. Det ligger nämligen i nämndens natur som remiss- och rådgivande organ till landskapsregeringen att besluten inte kan fattas där. Ekonomiskt tunga frågor som skärgårdstrafiken, sjukvårdsjour, tandvård, näringslivsfrågor med mera diskuteras, men nämnden har ingen operativ funktion. Syftet är att i ett för skärgårdskommunerna gemensamt organ föra fram behov och synpunkter och påverka landskapsregeringen och andra myndigheter. Hur nämnden lyckats kan man ha olika uppfattning om, men det finns alltid minst tre ministrar på plats när nämnden sammanträder. Få organ har sådana möjligheter att direkt påverka högsta beslutsfattarna.

För min egen del så upplever jag nämndens möten som givande och intressanta. Jag får verkligheten i skärgården serverad av dem som kan frågorna bäst. När jag kom med för drygt ett år sedan fanns många vilande ärenden. Jag har tillsammans med nämnden försökt städa upp och fokusera på det väsentligaste. Högst på min lista står entreprenörskapet, företagandet och arbetsplatserna. Utan ett levande näringsliv kan skärgården inte överleva och utvecklas. Därför har vi med ÅSUB:s hjälp kartlagt nuläget och ska komma med förslag till åtgärder.

Att näringslivsutvecklaren jobbar för nämnden visar hur stor vikt landskapsregeringen lägger vid skärgården där turismen är en framtidsbransch med stor potential om det genuina och kulturellt unika öppnas upp, paketeras och marknadsförs på rätt sätt.
Det är bra att Ethel sjunger ut och rör om i grytan, jag förstår hennes frustration, men vi ska inte lägga ner skärgårdsnämnden utan istället fokusera skarpare och föra ut vår information bättre. Ett sätt är att avsluta varje möte med en presskonferens så att budskapet når ut till allmänheten och inte bara i protokoll till kommunerna och landskapsregeringen.
Tobben Eliasson (C),
näringsminister