DELA

Skärgårdskommunen är viktigast

I det pågående kommunreform arbetet verkar antagandet att ”stort är bättre än litet” vara en av de ideologiska drivkrafterna. Det kan säkert stämma i många fall, men att applicera det på det åländska skärgårdssamhället kommer troligen att leda till en katastrofal samhällsutveckling.

De åländska skärgårdskommunerna är alla relativt små, men samtidigt är det de här kommunerna som är viktigast om vi också i fortsättningen vill ha levande och fungerande lokalsamhällen i skärgården. Identitet, engagemang och ansvar är saker som det är svårt att sätta en prislapp på, men jag tror att de är närmast ovärderliga om vi skall kunna ha en levande skärgård också i framtiden.

En egen kommun som producerar den service i form av barnomsorg, skola och äldreomsorg som man behöver och samtidigt i alla sammanhang tillvaratar lokalsamhällets intresse, bland annat i trafikfrågor, är en stor trygghetsfaktor.

Jag hoppas att landskapsregeringen, innan man helt förkastar den åländska samhällsmodellen, också skulle ägna lite tid till att fundera på hur man med hjälp av utvecklat samarbete och digitalisering kan förädla den struktur som finns i skärgården.

Jag är själv Mariehamnare och mitt vardagsliv kommer sannolikt inte att påverkas något alls oberoende vilken kommunstruktur vi kommer att ha på Åland i framtiden. Men, lyssna på skärgårdsborna, för de är i sitt vardagsliv mest beroende av sina kommuner och det som kommunen representerar.

Roger Nordlund