DELA

Skärgårdsfärjornas turlistor

Det var i mitten av maj och butiken var coronastängd. Jag stod med cykeln vid skärgårdsbutiken. Ett par snickare höll på att bygga en altan.

Hej, jag har tänkt ta mig över till den lilla ön. Jag har läst tidtabellen, men förstår inte riktigt, behöver jag förboka, frågade jag.

Vet inte, inte ens vi här ute i skärgården förstår, svarade de. Lycka till, fick jag som hälsning innan jag trampade vidare.

Under sommaren har jag med cykel försökt resa med hjälp av ”skärgårdstrafikens turlistor”. Jag har undersökt hur man utan egen båt som cyklande turist kan ta sig runt i den åländska och åboländska skärgården. En ingrediens i mitt resande har också varit att försöka göra det så billigt som möjligt.

Nu kan jag konstatera att det med hjälp av turlistorna går att göra fina dagsutflykter, både till fots och med cykel. Det finns mycket bra information och man hittar många fina förbindelser. Men det tar förstås en hel del tid i anspråk att försöka förstå turlistorna.

På Brändö kunde jag i väntan på den större båten ta mig upp i utsiktstornet i Torsholma och från en utsiktsplats i den åländska skärgården se ut över den vackra Nåtöarkipelagen i Åbolands skärgård. Jag anade där att de olika skärgårdarna hör ihop. Turisten ser ingen skillnad på Ålands skärgård och Åbolands skärgård. De är båda lika sköna och vackra. Som turist tänker jag: Åh, vad vackert! Tänk om jag skulle få komma dit. Och nu, efter envist sökande, vet jag besked. Det är faktiskt möjligt att komma dit. Det finns förbindelsebåtar som lägger till vid Torsholma/Brändö och som tar passagerare, cyklar och bilar.

Men om detta står ingenting i ”skärgårdsfärjornas turlistor”. Där finns visserligen kontaktuppgifter till turistinformationen i Åbolands skärgård, men det är för lite. Med dessa mindre förbindelsebåtar kan man åka vidare in i den åboländska skärgården, till Houtskär, Iniö och många andra mindre holmar. Med samma båt kan man även ta sig åt motsatta hållet, från Åbolands skärgård och in i den åländska skärgården. Dessa förbindelsebåtar är gratis. Man ringer båten och bokar plats. När man kommer till bryggan står där en glad skeppare och hälsar välkommen!

I planeringen av turlistorna och annan information för nästa sommar önskar jag som hemestrande turist, att ni som sätter samman information om Åland och turlistor för Ålands skärgård, att ni gör det lättare för oss sommarturister att hemestra och liksom turisten ser skärgården som en helhet, att de förbindelsebåtar som angör Torsholma/Brändö, och har förbindelse med bland annat Houtskär och Iniö, kommer med i turlistorna.

Resan över till ön gick bra. Jag ringde skepparen, inga problem, och fick njuta av en fin cykeltur på den lilla ön som ännu har bybutiken kvar.

INGEMAR JOHANSSON