DELA

Skärgårdsborna blev utan plats!

Fick någon skärgårdsbo komma med i Skärgårdsnämnden? Bra om svaret är positivt. Men att läsa Gun-Mari Lindbloms artikel i Tidningen Åland lördag 9 maj är beklämmande sanning. Tack för den!

Artikeln bekräftar det vi sett länge i skärgården. Skärgården har sällan representanter i de organ och styrelser landskapsregeringen utser där viktiga beslut sker.

Meningen med att sitta i styrelser och nämnder är att bidraga med kunskap, medverka och påverka till positiva beslut för avgörande behov i olika olika regioner på Åland.

Jag anser att skärgården går miste om en stor del av kulturpengar som Åland förfogar över.

När märker vi i skärgården av Ungdomsförbundet, Sång- och musikförbundet, Idrottsförbundet, Musikinstitutet?

Långt tillbaka när jag var ung kom verksamhetsledaren för Ungdomsförbundet till skärgården med teaterinspiration! För några år sedan var jag lite politiskt aktiv. Stolthet har jag känt över att kunna påverka då. En lekmusikskola startades på Kökar. Efter 6 år togs den bort genom ett dåligt beslut.

Några tips till de politiker som får vara med och planera för hela Åland. Alla barn, var de än bor, har rätt till utveckling inom kultur, teater, musik, idrott och konst.

Början sker i dagisverksamheten. Om kultur, musik, idrott teater, konst ska finnas kvar i ett samhälle måste början ske hos barn och unga. Medel för verksamhet bör finnas när behov uppstår. Det är lätt att öronmärka pengar för skärgårdsbarnens kultur. Medlen kan inte vara beroende av om någon råkar finnas som söker bidrag för enstaka projekt. Kontinuitet behövs.

I skärgården kanske en musikgrupp har bara 2-3 deltagare. På en annan plats finns kanske 4-5 som vill spela teater eller deltaga i idrott. Flexibilitet är nödvändig. Verksamheten är lika viktig oberoende av antalet deltagare.

Vad vi i skärgården kan ge barnen i vårt samhälle kan vara avgörande för inflyttning. Kunskap och aktiviteter kan ge arbetsplatser och möjlighet att bo kvar i skärgården efter avslutade studier. Vi behöver musiklärare, idrottsledare, bild- och formledare, regissörer och kreativa människor. Förhoppningsvis med skärgårdsbakgrund. Det innebär arbetsplatser och ett levande samhälle.

Sylvia