DELA

Skärgårdsbor får man tydligen hunsa hur som helst

Björn Geelnard skriver i sin debattartikel om de stora avgörande frågorna som Åland står inför framledes. Som vanligt är det enda ”vettiga” att slå samman kommuner och kapa i skärgårdstrafiken för att kunna satsa på infrastruktur som ”lönar sig”.

Eftersom jag tillhör den kategori som Björn anser är för ineffektiv och kostsam vill jag tacka honom för att han så tydligt betonar att vi som bor i skärgården ska marginaliseras ytterligare och vara tacksamma för att vi över huvudtaget har någon infrastruktur.

Hur vill du lösa vår infrastruktur Björn? Sett till inbesparingar har väl skärgårdstrafiken den överlägset största inbesparingen mot tidigare år både i pengar och procent av budget när privatiseringarna är genomförda? Ska skärgården stängas efter turistsäsongen?

Vi som bor och verkar i skärgården har tagit del av ett flertal utredningar som berör kommunsammanslagningar och inte en enda har kunnat visa att dessa sparat skattemedel om man inte samtidigt drar in service till kommuninnevånarna. Vad det gäller skärgårdstrafiken så verkar det på dig Björn som om det bara är de ca 8% av ålänningarna som är fast bosatta i skärgården som nyttjar den?

I dessa tider med allt tal om minoriteters rättigheter skulle det knappast godkännas att skriva att någon annan minoritet (etnisk, funktionsnedsatt eller sexuell) kostar för mycket men skärgårdsbor får man tydligen hunsa hur som helst. Jag skulle i varje fall bli förvånad om MSÅ ökar sitt väljarstöd bland denna icke önskvärda grupp i höstens val.

Mikael Lindholm, Simskäla