DELA

Skärgårdens infrastruktur

Det var med glädje vi noterade FS och Roger Janssons förslag om en kortrutt till Föglö. Det är en viktig dellösning i den totala strukturlösning vi har förespråkat för att lösa den åländska skärgårdens kommunikations och överlevnadsproblem.
Vi har hävdat att: ”det är bättre att köpa sin bostad än att bo på hyra”, som en resonemangsgrund. Vi vill utveckla det ekonomiska synsättet, lite förkortat.

Låt oss göra en jämförelse mellan kostnaderna
Dagens driftkostnader för skärgårdstrafiken är ca € 18,0 miljoner per år. Med en normal inflationsjustering ökar den säkert med 2,5% per år som allt annat och då är den efter 50 år uppe i € 48,0 milj. per år! Dessutom har vi en rejäl driftkostnadsökning år 2015 då svavelinnehållet i bränslet skall sänkas till 0,1 %.
Under dessa 50 år skall färjeflotta förnyas minst en gång. Investeringar för förnyande av fartyg och färjfästen kommer att uppgå till minst €150 – 200 miljoner under de kommande 50 åren.

Alternativet till detta är att investera i vägar, vägbankar och broar och skapa korta färjpass och knyta ihop hela östra skärgården,från Lappo till Kökar.
Då sjunker driftskostnaderna för färjorna avsevärt med en investering som inte är större än att köpa de nya färjorna. Driftkostnaden därefter är i stort halverad jämfört med i dag 9 – 10 M€ årligen i stället för 18 M€.
Slutsatsen blir att vi enkelt kan finansiera investeringen i det nya systemet med de pengar det gamla systemet kräver till färjor.

Sammanfattning:
Vi använder ”färjpengarna” (150 – 200 miljoner) till att bygga vägar, vägbankar, förbättrade befintliga vägar, broar etc. Vi halverar därmed driftskostnaderna för färjetrafiken i de korta färjpass som återstår. Halveringen är långsiktig och uthållig.
Vi kommer alltså att till halverad årskostnad, skapa en skärgårdstrafik som gör det möjligt att på vettiga villkor bo&leva året om i skärgården samt utveckla samhällsservicen och näringslivet.
Vi skapar därmed en trafik där förutsättningarna att rädda en levande skärgård är långt större än i dag.

Vår uppfattning är kalkylen är långt bättre än så – om man bara vågar se efter!
Karl-Erik Williams(FS)
Pontus Nikula
Björn Geelnard (FS)
Lennart Isaksson (FS)