DELA

Skärgården måste få ett kortruttssystem

Att skärgårdstrafiken är skärgårdens livsnerv är återigen bevisat. Engagemanget är glödhett. Den senaste tidens aktiviteter i form av insändare, telefonsamtal, e-post, spontana diskussioner på färjan och/eller gatan har minst sagt varit aktiv.
Men det är min uppfattning att de flesta är medvetna om det offentliga Ålands svaga ekonomi och är beredda att dra sitt strå till stacken.

Tyvärr har det visat sig vara lättare sagt än gjort att minska löneutgifterna inom sjötrafiken. Arbetet med justering av arbetstider i form av minskad övertid och förändrade vaktsystem fortgår. Förändringarna har dock tagit längre tid än planerat. Därtill nödd och tvungen (för att efterleva landskapets budget) har förslag på förändringar i turlistorna framarbetats.
Grundförslaget innehöll i huvudsak tre olika delar, alla av tillfällig natur.
1) Södra Huvudlinjen: tidigare läggning av ”vinterturlistan” en månad. Inbesparing cirka 17.000 euro.
2) Norra Huvudlinjen: förändringar främst i form av att Alfågeln stannar i Torsholma tre nätter i veckan. Inbesparing cirka 79.000 euro.
3) Parallelltrafiken ( till Kumlinge) indras fyra månader. Inbesparing cirka 190.000 euro.

Förslagen medför ingen millimeterrättvisa, till exempel trafiken till Föglö berörs inte i grundförslaget, men å andra sidan är utgångsläget väldigt olika inte bara mellan linjer utan även mellan respektive färja och region. Därtill har särskild vikt lagts vid att säkra näringslivets transportbehov.
För att ge skärgårdskommunerna en reell chans att ta ställning till olika förslag, och väga dem mot varandra, har därtill framtagits ytterligare ett antal alternativa turlistförändringar. Skärgårdstrafikens komplexitet är inte bara en utmaning i samband med konstruktion av turlistor, utan ger även möjligheter till ett antal olika kombinationsmöjligheter i samband med inbesparingar. Därmed inte sagt att det gör det hela lättare.
Landskapsregeringen arbetar vidare med att nå en inbesparing, ålänningarna till fromma, i dialog med kommunerna.
Hur blir då den framtida skärgårdstrafiken? Får vi fleråriga turlistor? Får vi kortrutt?
Målsättning är en god bastrafik, fleråriga turlistor framtagna i dialog med kommunerna (vi hade första mötet i maj) baserade på breda politiska lösningar samt ett utvecklat kortruttssystem. Arbetet med utvecklandet av ett kortruttssystemet fortsätter.
Kortrutt är, enligt mitt sätt att se det, en förutsättning för skärgårdens framtida överlevnad.

Veronica Thörnroos

Trafikminister