DELA

Skärgården lider av landskapsbeslut

Arbetslöshetsgraden i Kökar var i augusti 5,2 % vilket var nästhögst på Åland efter Geta med 6,6 %. Mariehamn innehar tredje platsen med 4,3 % (Åsub 2013:7).
Nu finns det risk för att Kökars procent ökar med en hel procent eftersom den sysselsatta befolkningen är ca 109 personer av Kökars totala befolkning som är ca 250. Kökars ensamföretagande mjölkbilschaufför som nyligen återflyttat hem från Sverige skall bli arbetslös på grund av att landskapet valt att hålla pengarna kvar på fasta Åland istället för att fördela dem i periferin. Landskapet har valt Jomalabaserade Miro att sköta i stort sett alla väsentliga transporter i skärgården. Skärgårdsföretagarna lider, inte minst de som skött transporterna hittills. Beslutet är fattat och är säkert helt korrekt ur juridisk och EU-synvinkel, men nog med så tråkiga konsekvenser inte bara för Kökar utan också för Sottunga, Kumlinge och Brändö.

Vanligtvis brukar behöriga myndigheter (åtminstone annanstans) fatta regionalpolitiska beslut och ge extra stöd till regioner och orter som tappar en viktig arbetsgivare. En ensamföretagare i skärgården är lika viktig som ett större företag annanstans. Skulle Mariehamns arbetslöshet öka med en procent över en natt på basen av ett beslut i landskapsregeringen så skulle det ta hus i helsike. Det skulle betyda att ca 55 mariehamnare (den sysselsatta befolkningen är ca 5500 personer) skulle bli arbetslösa på grund av ett beslut i det organ som borde hjälpa regioner och deras näringsliv, inte stjälpa dem.

För att inte gå under behöver skärgården extraordinära insatser och stöd, inte beslut som slår undan de svaga ben den står på. Varje arbetsplats är guld värd och kan ge existensförutsättningar för en hel familj. Varje familj som tvingas flytta är en tragisk förlust. Varje beslut i landskapet som försvårar tillvaron i skärgården är en spik i skärgårdens kista, och det påverkar inte enbart skärgården utan hela Åland.

Under denna sommar har trafiken på Södra linjen varit mer eller mindre katastrofal på grund av flere orsaker. Kökars i stort sett enda näringsgren, turismen, har lidit. Nu hörs politiska röster som vill göra Kökar till en trafikmässig blindtarm. Man vill att Galtbytrafiken , som är och skall vara en livsnerv för Kökar, skall kapas bort största delen av året. Det lider inte bara Kökar och skärgården av utan återigen hela Åland. Det är inte enbart Kökar som skall vara orolig för framtiden, det är många fler.
Om landskapet ser skärgården som sin trädgård så måste landskapet sköta om den, vattna och gödsla för att kunna skörda. Är skärgården bara en bakgård för landskapet så är vi alla här på Åland illa ute. Det måste till särskilda och modiga beslut nu i landskapsförvaltningen för att skärgården skall kunna räddas, om man verkligen vill det. Vill man så kan man.
Kurt Forsman
Kommundirektör, Kökar
Philip Hällund
Kommunstyrelsens ordförande