DELA

Skärgården behöver stark representation

Jag värnar om det lilla samhället och ålänningarnas rätt till likvärdig och tillgänglig kommunal service. Jag vill skapa förutsättningar för invånare, inflyttning, företag och företagsetablering i skärgården. Jag vill ha en ungdomsgaranti och en utvecklad grundskola och gymnasieskola.

Jag vill ha ökade resurser till psykiatrin för förebyggande arbete med psykisk ohälsa. Jag vill ha ett tydligt hållbarhetstänk i såväl miljö- som ekonomifrågor. På söndag är det val. Då väljer vi riktning för de kommande fyra åren. Skärgården behöver stark representation i lagtinget – därför vill jag ha ditt förtroende!

Kent Eriksson (Lib)