DELA

Skärgården avvecklas med ogenomtänkta beslut

De tänkta sparpaketen med borttagning av linjer i skärgårdstrafiken betyder för oss, som driver turistföretag som vill vidareutvecklas, en strypning av infrastruktur som krävs.
I praktiken kommer vi alltså inte att kunna bjuda till evenemang och arrangemanger i vår speciella skärgårdsatmosfär därför att inte folk kan ta sig hit och härifrån på rimlig tid. Ni som vet av egen erfarenhet att vägen ut till skärgårdskommunerna tycks konstigt nog vara mycket längre än vägen från dessa kommuner till stan, förstår att när det nu verkligen blir besvärligt att resa hit, då blir det döden till entreprenörandan samt till inflyttning till skärgården.

Om man i stället för att minska i för oss viktiga turer, bestämmer sig att ta en moderat avgift för transporten av varje person, skulle man skapa en inkomstkälla som gör mindre beroende av tillskottspengar. Som det nu är skryter regelbundna resenärer om att de nästan aldrig kontrollerats på fartyget fast de inte hade årsmärke. Hela busslaster åker gratis. Här behövs det mera ekonomiskt tänkande på intäktssidan.

När nu äntligen Grisslan tas ur trafiken har vi färjor som bjuder på mervärde genom utsikten.
Man kan rekommendera ”kortkryssningar” med skärgårdstrafiken till dem som inte är bilburna. Kanske i förbindelse med ”take and drop”-cyklar i färjhamnarna. Det finns massor med goda idéer att utveckla turistnäringen i skärgården.
Vad som behövs mest är planeringssäkerhet gällande skärgårdstrafiken – gärna några år framåt. Dags att landskapsregeringen och trafikavdelningen blir igen en pålitlig partner för skärgårdskommunerna och deras invånare!

Kora Klapp & Thorsten Krüger
Hasslebo Gästhem, Kumlinge