DELA

Skär ner på tjänstemän

Nu är det väl ändå dags för att någon beslutsfattare inom offentliga sektorn tar bladet från munnen och börjar reda i rätt ända för att göra inbesparingar. Att skära i sociala sektorn där de allra svagaste i vårt samhälle får sitt stöd kan väl inte vara samhällsekonomiskt försvarbart.
Då alla vet (men ingen vågar tala om) att det sitter personer inom både stad och landskap som de facto inte har en full dag att fylla med arbete, utan sitter tidvis och låtsas arbeta för att inte bli av med sina fasta tjänster.

Under de senaste 20 åren har många av arbetsrutinerna kraftigt förändrats, främst på grund av datorisering så att arbetsuppgifterna går att sköta på kortare tid, men antalet anställda inom offentliga sektorn har knappast minskats alls.
Mitt förslag är att allvarligt se över olika sektorer och skära ner på olika byråtjänstemannafunktioner, istället för att ta bort resurser och dra in tjänster inom den sektor som sköter om vår framtid, våra barn.
”Offentligt anställd förälder”