DELA

Skär inte i vården i skärgården!

Många skribenter har redan uttryckt sin oro och bestörtning över de nerskärningar i ÅHS:s budget som landskapsregeringen aviserat. Som ett mål för nedskärningar nämns även hälsovården i skärgården.

Efter att ha talat med hälsovårdare i våra skärgårdskommuner är jag än mer övertygad om att där inte finns någon ostskiva att hyvla bort. Läkarbesök sker en gång i månaden i några kommuner, medan några har lyckan att få läkare på besök varannan vecka.
I flera kommuner sköts hälsovården av en enda hälsovårdare, och då kan givetvis inte jour hållas dygnet runt. På papperet vill säga! Sanningen är att denna enda sköterska har telefonen kopplad i alla fall så att hon kan nås dygnet runt. Detta gör dessa personer för att de vet hur viktig den tryggheten är för de gamla och skröpliga som kanske inte har någon annan att vända sig till vid en plötslig sjukdomsattack eller annan oro.

Många av skärgårdens invånare är gamla personer som bor kvar hemma och hälsovårdaren är den som möjliggör detta. Hon (för det är ju ofta kvinnor som tar på sig detta ansvar för sina medmänniskor) åker hellre iväg och besöker den som ringt i stället för att försöka ge lugnande besked per telefon och sedan ändå oroa sig för om det hon sade räcker.
Detta gör våra hälsovårdare i skärgården utom att de naturligtvis har allt det andra hälsoarbetet att sköta: mödra-och barnavård, hälsovård, skolhälsovården, akuta sjukdomsfall, olyckor mm.

jag hoppas verkligen att landskapsregeringen gör som man säger, prioriterar skola, vård och omsorg och inte gör andra nedskärningar för ÅHS än de besparingar som eventuellt kan fås genom samordningar av administrativt slag.

Hillevi Ahlbeck (S)