DELA

Skapa nätverk med ursprungsbefolkningar

Jag skrev 20 mars insändare om hotet att förbjuda sälprodukter. Jag var då rätt så pessimistisk på att undantaget för att sälja dessa produkter, kött och hantverk, skulle få fortsätta. Danmark har fått utnyttja till fullo undantaget för Grönlands del och Finland samt Sverige delvis.

Världshandelsorganisation WTO har krävt att handeln även av dessa produkter med sin småskaliga handeln får inte vara diskriminerande.

Norge och Kanada har protesterat mot den snedvridna konkurrensen för att inuiterna från Grönland tillåts sälja sälprodukter inom EU-marknaden, men inte inuiterna från Kanada.

EU är rädd att bråka med WTO, så EU:s inre marknadsutskott gick med på att slopa undantaget. Från och med oktober är handeln med sälprodukter tillåtet endast för ursprungsbefolkningen inuiterna.

Säljakt och – produkterna är på Åland en urgammal tradition och traditionerna har lyckats bli bevarade ända till vår tid. Hur kan vi fortsätta med detta?

Våra och övriga nordiska europarlamentariker lyckades inte få undantaget att bli kvar, landskapsregeringens skrivelser hade ingen effekt och direkt lobbying lär vara hopplös.

Kanske man skulle binda kontakter, skapa nätverk med ursprungsbefolkningar vilka har samma intressen som vi har på Åland. Inuiterna i den här frågan, samer i självstyrelse och så vidare. Åland har många “inofficiella” ambassadörer i världen, till exempel på Island och på Grönland bor och är gift en ålänning.

Via dylika sätt kunde man man få förståelse för våra synpunkter och ärenden.

Rauli Lehtinen