DELA

Skapa konkurrenskraftiga förutsättningar för Chipsen

Näringsminister Camilla Gunell lovar i en finsk näringslivstidning att landskapsregeringen kan sänka kostnaderna för Chipsfabriken vad gäller vatten, el, fastigheter och avfallshantering.

Investeringen i Finlandskabeln förorsakar som känt kraftigt höjda elkostnader för alla på Åland och särskilt kännbar är höjningen för storkonsumenter i det åländska näringslivet, inte bara för Chipsfabriken i Haraldsby.

De här konsekvenserna varnade vi från Ålands Framtid för långt innan beslutet om kabeln fattades. Då liksom nu var Mats Perämaa (lib) finansminister, och drev kraftigt på investeringen liksom Runar Karlsson (C) gjorde. RK sade i samband med diskussionen om kostnadsökningarna som investeringen i kabeln skulle medföra att han varit i kontakt med Chipsfabriken om de ekonomiska konsekvenserna och att det var en försumbar kostnadsökning för Chipsfabriken.

Eftersom jag var väldigt engagerad i den här frågan ringde jag Chips ledningen och frågade om det verkligen var av marginell betydelse om elkostnaderna skulle höjas. Den uppgift jag då fick var att kostnadsökningen på grund av kabelinvesteringen skulle medföra upp emot 100 000 euro i merkostnad för dem per år.

Visserligen är elpriset bara en av flera kostnader som ett företag ska betala för infrastruktur och myndighetskrav (som hela tiden ökar) eller så flyttar de till ett land där konkurrenskraften är den bästa ur ett strikt företagsekonomiskt perspektiv.

Hoppas nu att näringsministern, finansministern och Saltviks kommun kan se till att Chips fabrik får så konkurrenskraftiga villkor att de inte behöver flytta från Åland.

Rolf Granlund

Ålands Framtid