DELA

Skapa förutsättningar

Hur vi ska få fart på ekonomin i dessa tider då vi i princip nolltillväxt på Åland?

Ett sätt att balansera ekonomin är genom att öka sysselsättningen. Då växer skatteinkomsterna och behovet av att öka de offentliga utgifterna minskar som en följd av minskad arbetslöshet.

Men då måste nya arbetsplatser skapas, framför allt inom den privata sektorn, och allra helst inom branscher som skapar och förädlar produkter och tjänster för export.

För att skapa arbetsplatser bör vi göra satsningar där vi vågar satsa pengar och sätta extra fart på entreprenörsekonomin och framför allt på småföretagandet. Det behövs alltid nya företag, för det finns alltid de som slutar.

Vi behöver ge mera möjligheter åt nya företag genom att sänka avgifter och se över lagar som vi har behörig över för att ta bort olika slag av begränsningar för företag.

Det är inte politikers roll att lägga sig i affärer utan främst se till att det inte finns hinder för företagande.

Tony Asumaa (Lib)