DELA

Skapa ett resecentrum för kollektivtrafik

Vid stadsfullmäktiges senaste möte föreslog jag i en motion att staden ska skapa ett resecentrum för kollektivtrafik. Förslaget är att staden med utgångspunkt i den landskapsomfattande ”Kollektivtrafikutredningen 2014” planerar det befintliga bussplaneområdet och beaktar det fysiska behovet av ytterligare tillräckliga områden, som idag är utformade som bilparkeringar, för att skapa ett resecentrum.

I september godkände stadsfullmäktige en delgeneralplan för centrum. Men området för bussplan ingår inte i planen.

I landskapsregeringens ”Strategi för hållbar utveckling” som gavs som ett meddelande till lagtinget 19.12.2013, konstaterades att kollektivtrafiken på Åland är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle.

Det måste bli attraktivare att använda kollektivtrafiken. Bytespunkter bör förses med väderskydd och eventuellt med uppvärmda utrymmen med toalett. Bytespunkterna ska göra det lätt att växla mellan olika transportmedel. Bussplan i Mariehamn ska vara så stor att både landsbygdstrafik och stadstrafik möts vid bestämda tider och att bytesflödet mellan stad och landsbygd fungerar smidigt. Det ska vara enkelt att byta mellan olika transportslag. Bytespunkter ska vara fysiskt utformade så att personer med olika funktionsvariationer ska ha så goda förutsättningar som möjligt att använda kollektiva transportmedel. Det ska vara möjligt att röra sig till exempel med rullstol, barnvagn och rollator på bytespunkterna och att växla transportslag.

LEIF HOLLÄNDER (OB)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp