Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Skapa ett kulturinstitut på Åland

Det skrivs och övas, det sys och målas, det är sång och det är dans och musik. Det är revy och teater och hela Åland skrattar och mår bra.

Alla verkar må bra av kultur – att se och göra – att spela, dansa och sjunga, att läsa en bok, en dikt, uppleva teater, själv få göra en bild eller njuta av någon annans konstart.

Allt det här som händer på och runt en scen har skapats av duktiga amatörer här på Åland, ibland även av professionella, allt mer eller mindre ideellt.

Många av dem som sysslar med kultur på Åland har fått sin utbildning, och kanske även bildning, på Ålands musikinstitut. Men många som haft med musikinstitutet att göra vet att det är trångt där. Dansen får inte ens plats i huset, för att nu inte tala om bild och drama.

Många söker till musikinstitutet men alla får inte plats. Det är helt enkelt för trångt. I ett utbyggt musikinstitut – Ålands kulturinstitut – borde, utöver instrumenten, även dansen och bilden rymmas, drama och teater anammas och författarkurser hållas. I ett sådant kulturinstitut kunde också mer kompetens tillföras Åland.

Kultur är nyttigt och bra i sig självt, men kulturell aktivitet leder också ofta till kreativt och innovativt tänkande där eknik och kultur kan befrukta varandra. Kultur är nyskapande och stärker gemenskapen. Att våga stå på scenen stärker självkänslan och viljan att satsa. På så sätt vore ett Ålands kulturinstitut bra för enterprenörsandan och näringslivet på Åland. Som ålänningar är vi stolta över dem som med kulturen och annan kompetens i bagaget tagit sig ut i världen. Inte sällan även hem igen.

Jag och många med mig vill att ännu fler ska få möjlighet att utöva kultur och att vi tar vara på den kraft och glädje som ligger i kulturen och därför bygger ut musikinstitutet till ett kulturinstitut på Åland.

INGEMAR JOHANSSON