DELA

”Skamvrån för Mariehamns stad!”

Jag träffade nyligen en person som jobbar med miljöanpassningsfrågor inom ett stort logistikföretag i Sverige. Han hade med glädje läst en artikel i Wall Street Journal om det lokalproducerade fiskdieslet som används i Mariehamns stads stadsbussar.
När jag berättade för honom att så inte längre var fallet tappade han hakan. Han sa att det brukar vara en stor och tung utmaning att få företag att konvertera och våga experimentera med alternativa drivmedel och driftsrutiner bättre anpassade för miljön, men när besluten väl är fattade och förändringen genomförd tar man aldrig ett steg tillbaka.
Därför ansåg han det vara synnerligen anmärkningsvärt att en kommun i ett upphandlingsförfarande år 2013 inte ställer sådana miljökrav som åtminstone når upp till den nivå som redan etablerats. ”Skamvrån för Mariehamns stad!” sa han. Han undrade också hur stadens miljöansvariga kunde låta en sådan miljödegradering ske.
Jag hade inget svar att ge honom. Kan du hjälpa mig, Emma Dahlén?
”Ung företagare”