DELA

Skäms, landskapsregeringen

Det är valår och regeringen börjar spotta ur sig lagförslag, på gott och ont. Två av lagförslagen gäller alkoholkonsumtion, och tvärtemot det handlingsprogram regeringen antagit där man uttryckligen vill minska tillgängligheten, förändra attityden till alkohol, och införa alkoholfria zoner, syftar båda förslagen till att möjliggöra alkoholkonsumtion istället.

Det skulle vara bra om man är tydlig nu och berättar vilketdera man egentligen vill. Det ena förslaget handlar om att få dricka på allmän plats i Staden. Syftet påstås vara två; man vill inte göra folk till lagbrytare, och man vill minska polisens arbete. Förslaget kommer från den av regeringen politiskt tillsatta polisstyrelsen. Istället för att lägga resurser på att minska drickandet vill man avkriminalisera det. Lite samma stil är det på förslaget om promillehalten.Den sänkning man pratar om är en kompromiss som är det sämsta av två världar, och syftar till att det dels ska vara möjligt att dricka och köra bil, dels att förmedla att synen på rattfylleri ska vara minst sagt förlåtande. En trafikförseelse, när du nyktrat i lite får du köra vidare.

Kompromissen är en följd av den totala oenigheten i regeringen, i kombination med det kommande valet. Nåt måste man få till, men på ett sätt så inget regeringsparti förlorar. Om detta förslag går igenom, kan alla stå på torget och kampanja och säga ”jomen vi fick ju till det här”. Alla vinner. Eller? Enligt handlingsprogrammet som antogs för två år sedan, där undertecknad var en av ledamöterna i arbetsgruppen, ska LR jobba för att införa alkoholfria zoner. Man FÅR inte kalla trafiken en alkoholfri zon ”men lite vin till maten måste man väl få ta”, och kalla sig seriös.

Jag skulle kunna köpa argumentet att 0,2 promille är bättre än 0,5 om man sänkte rakt av så som lagtinget röstat för en gång i tiden redan. Men man vill, samtidigt som man sänker gränsen för att blidka oss ”moraltanter och alkoholtalibaner”, avkriminalisera fyllekörningen och göra det till en mindre förseelse. Då kan ”alkoholhökarna” också vara nöjda.

Om det nu mot förmodan skulle vara ett vettigt förslag attitydmässigt (vilket det inte är), är det praktiskt svårgenomförbart. Polisen har idag inga precisionsmätare och med dagens system måste man alltså ändå åka till Åhs för ett blodprov. Och då är man ändå tvungen att dra in körkortet i väntan på resultat. Alternativet är att köpa in precisionsmätare till alla polisbilar.

Om man nu ska lägga extra resurser på Polisen, jättebra! Men ska man lägga dem på att stävja drickandet i parker, eller ska man lägga det på att möjliggöra för vuxna att kunna dricka lite alkohol och ändå köra bil? För mig är det ett enkelt val, och jag trodde det var det för LR också, efter att man antog det handlingsprogram där man vill förändra attityden till alkohol.

Men tydligen menade man alla andras attityd, och inte sin egen. Skäms, LR.

Cita Nylund, Lib.