DELA

Skammen går på torra land

Vi har nu äntligen fått till allmänhetens påseende vem i verkligheten äger vindkraftverken. Det är Ålands förmögnaste personer som har satsat riskkapital men skall nu få pengar av Gunell et company därför att dessa ägare ock aktiebolag inte visat ett plusresultat det senaste året.

I min värld reserverar man i ett aktiebolag undan pengar för dåliga tider. Men med Gunell et company blir det tvärtom – man vill fösa in mer pengar i de redan välgödda fickorna.

Och varifrån skall dessa pengar tas: Från sjukvården och skattebetalarna!

Detta är dagens melodi när de förmögna och regeringen hittat en gemensam sång: Ta från vården och ge till de förmögna.

På Åland har det varit kutym (till dags dato) i välskötta bolag att man inte delar ut all vinst i dividender utan man har pengar i kistan för worst case scenarion – se bara på våra två äldsta bolag inom tankerrederiverksamheten. Inte har de sprungit med tiggarmössan i handen då det varit dåliga tider.

Dagens nyrika förmögna har annan strategi – låt Gunell och hela landskapsregeringen fixa pengar när vi slösat våra egna.

Här kan vi ta som exempel bolagen runt Trygve Eriksson; Han är den överlägset största enskilda ägaren med intressen i vindkraften och hör till Ålands förmögnaste personer.

Nu rycker hela landskapsregeringen samstämmigt ut för att hjälpa till i ”vården” av aktiebolag som handlar med aktier och optioner på börsen!

Det finns avdelningar på sjukhuset som inte fungerar som sig bör anno 2016 och än mindre medel skall dit styras med denna landskapsregering i makten.

Skammen går på torra land – i synnerhet när jag vet att ansvarig minister för sjukvården inte hade ett hum om vem i realiteten som står bakom de åländska vindkraftintressenterna dit ministern nu frivilligt öser pengar.

Att dessutom personer med stora ägarandelar i vindkraften hörs som sakkunnig inom vindkraften när denna fråga har behandlats i LR, skulle utanför Ålands gränser anser mer än anmärkningsvärt.

Det värsta är dock att Gunell inte har blivit blåst i vindkraftsfrågan utan denna sak har avgjorts i de hemliga kabinettens rum.

Tack för ordet