DELA

Skam över svenskan?

I tidningen från den femte april läste jag några yttranden som polismästare Ristola fällt som väckte vissa farhågor hos mig. Han sade att han skulle skämma ut sig bland sina poliskolleger om han började prata svenska med dem. Vad menar han med det? Skäms han och kollegerna över det svenska språket? Och speglar den åsikten en allmän attityd inom den finska poliskåren, att den som pratar svenska inte skall tas på allvar? Och vad menar polismästare Ristola med att en svenskspråkig polis skulle bilda ett B-lag?

Undanhålls svenskspråkiga poliser den kunskap och utrustning med avsikt som finskspråkiga poliser får? Menar han alltså att den finska polisen bedriver diskriminering? Det kan inte vara rätt och riktigt. Men om så är fallet, gäller det kanske inte bara de svenskspråkiga utan också andra minoriteter i vårt samhälle? Eftersom den finska polisen är en myndighet som finländare litar på vore det viktigt att få en lugnande dementi från polismästare Ristola beträffande mina farhågor.
Hans-Erik Ramström,
medborgare