DELA

Skäm inte ut er, anonyma politiker

Med anledning av det anonyma politikerstödet till klottraren Uppgårdh vill jag framföra följande:
Oberoende av vad man tycker om den så omdebatterade bumpersförekomsten i staden så bör man som politiker även känna till, att besluten om dem fattats i demokratisk ordning. D.v.s. att de politiker, som varit emot, och således i minoritet, får anpassa sig till detta. Att arbeta parlamentariskt för ett upprivande av beslut, som man inte vill ställa sig bakom, är riktigt. Men att gå ut, och dessutom fegt anonymt, och subventionera ett lagbrott är skrämmande. Vad ger detta för signaler?
Är det så här vi vill att våra folkvalda skall agera? Folkvalda politiker, som samtidigt drar ned på personalanslagen vad gäller bl.a. Tekniska verken i en tid där stadens skötselyta ständigt växer. Folkvalda politiker, som på det här sättet samtidigt ser till, att man kostnadsfritt kan lägga till ytterligare en börda på en redan hårt trängd personal vid Tekniska verken.

Bästa anonyma politiker, som finansierar nedskitningen av vår stad, och låter er personal sedan ta hand om uppröjningen! Ert agerande visar inte bara på en framtida oduglighet som beslutsfattare, ett förakt för demokratiska spelregler, ett bagatelliserande av lagar och förordningar, utan även ett totalt förakt för de anställda inom staden, som har som uppgift att verkställa de beslut, som tas av de folkvalda.

Bästa anonyma politiker! Ni vill tillsvidare vara anonyma och planerar väl att träda fram lagom till valet i höst. Mitt råd till er i all vänlighet är att varken träda fram och skämma ut er eller ställa upp i kommande val. Vi behöver ärliga och pålitliga politiker, inte ”svartamasken-politiker”.

Henrik Sjöblom
Ordf. för Ålands Kommunalanställda, JHL avd.214.