DELA

Skam den som ger sig

Anders Hallbäck (S) vill självfallet inte stå med svartepetter och hävdar att han åtminstone ”slarvat minst” med siffrorna vad gäller anställda inom den offentliga sektorn. Uppenbarligen verkar vi inte ens lyckas komma överens om en gemensam grund för de uppgifter vi för fram. Och då blir det väldigt svårt att jämföra.
Men oavsett hur vi väljer att räkna så kommer man inte runt det faktum att Åland ligger klart över både Sverige och Finland i nivå. Vilket i mina ögon innebär att den åländska offentliga sektorn både kan och behöver effektiveras.

Hallbäck skriver också att socialdemokraterna värnar om de anställdas intressen. Och det är viktigt. Men gör inte socialdemokraterna de anställda en rejäl björntjänst genom att skapa en stressad situation där arbetsgivaren ständigt måste hitta nya kryphål för att klara ekonomin?
Ett bra exempel är alla tillfälliga förordnanden och vikariat i stället för ordinarie tjänster. Något framför allt just kvinnorna i den offentliga sektorn får smaka på. Det finns anställda som tvingats till sådan anställning i åratal för att sedan kallt sparkas ut när pengarna definitivt är slut.
Ett annat exempel är att arbetsmiljön är så dålig att sjukskrivningarna nästan skenar. Är det trygghet och något man inte får ändra på? Jag har inte sett något som helst politiskt engagemang från socialdemokraternas sida att ta tag i de här problemen. Kanske därför att man vet att roten till det onda framför allt handlar om brist på pengar.

Nog skulle det ju vara bättre att i stället skapa nya jobb i den privata sektorn som alternativ. Och att skapa en tryggare arbetsmiljö genom en offentlig sektor där arbetsgivaren har ekonomisk möjlighet ta hand om sina anställda. Och att skapa en trevligare arbetsmiljö där man har rätt verktyg och rutiner för att producera sina tjänster.
Vi får inte heller glömma att en del av det som finns i den åländska offentliga sektorn i dag faktiskt drivs som privat verksamhet i både Sverige och Finland.

Jag undrar fortfarande hur ni socialdemokrater faktiskt tänker få loss de pengar som behövs till att upprätthålla det ledsamma status quo i samhällsutvecklingen ni marknadsför?

Erik Schütten