DELA

Skall vi tala svenska i framtiden?

Ålands Framtid är partiet med en tydlig vision. Vi är också det enda partiet som söker mandat för en reell samhällsförändring istället för att bara söka makt för maktens egen skull. Vi vill faktiskt åstadkomma något.
Ålands Framtid har ofta gått först och fått spott och spe för det. Vi utmålades som ett antisjälvsstyrelse parti när vi grundades, medan många nu är glada över att ÅF driver på också självsstyrelseutvecklingen. När vi tog upp ramlagsmodellen var det tuffa debatter. Det var mycket för och emot, nu är alla eniga. Det var också hårda debatter om egen beskattning. Vi beskylldes för att vara drömmare, att det var fullständigt orealistiskt, också där är nu alla i stort eniga. När vi lade i överväxeln när det gäller värnandet om vårt åländska språk så då överdramatiserade vi, det var inga problem i Finland överhuvudtaget. Också där är vi nästan alla eniga. Det känns bra, trots att vi är det minsta partiet, har vi stora möjligheter att påverka.

Vid beställningen av denna text ville Nyan att partierna skulle ta fram en frågeställning som man anser att bör lyftas i det kommande lagtingsvalet. ÅF har valt språket. Avvecklingen av det svenska språket i Finland går i en rasande takt. Vi ser på avstånd sannfinländarnas frammarsch inom rikspolitiken. Vi minns tidigare statsminister Kiviniemis uttalanden om bla ryska och olika förvaltningsreformer Utvecklingen går definitivt åt fel håll.
Åland kan inte stillatigande avvakta och se vart situationen tar vägen. Det krävs omedelbara åtgärder nu.

Ålands Framtid brukar ibland kallas för problemlösarpartiet och det har jag ingenting emot. Vi brukar erbjuda väljarna alternativ. Vi tar fram utredningar, faktaunderlag och vi ordnar seminarier och föreläsningar. Det är viktigt att allmänheten får en möjlighet att skapa sig en egen uppfattning om politiken.
Vi politiker kan egentligen erbjuda ålänningarna 5 framtidsscenarier när det gäller vårt språkiga dilemma:
1. Vi kan jamsa på som nu – utan att dess mera händer, medan Åland sakta men säkert dör sotdöden, även språkligt. Detta är förstås inget alternativ för ÅF.
2. Få till stånd en vid Ramlag – det skulle innebära en stor frihet inom självstyrelsen. Vi skulle få egen beskattning. Det här är någonting som vi absolut stöder till hundra procent. Alternativets svaghet är att Finland aldrig släpper den ekonomiska kontrollen över en del av landet.
3. Jobba mot Självständighet – det bästa alternativet, det är ju självklart att Åland skulle ha den största friheten då att utforma vårt samhälle utgående från de behov som finns här. Vi skulle ha en helt annan lyskraft än vad vi har idag och ett stort mervärde i många sammanhang.
4. Återförening med Sverige – är ett bra alternativ, när det gäller språket. ÅF är positivt till det framtidsscenariot, vi skall noggrant syna det kortet. Hur skulle kraven på återförening med Sverige påverka Åland?
5. Nordisk förbundsstat – alla åländska partiledare var under våren inbjudna till en debatt om en Nordisk förbundsstat. Då var alla partirepresentanter för det. Det är ju mera revolutionerande än att Åland skulle bli självständigt. Risken är att Åland blir en liten perifer del i det sammanhanget. Men det är ändå språkligt sett bättre jämfört med situationen såsom den är idag.

Dessa 5 framtidsscenarier hoppas jag att väljarna får möjlighet att ta ställning till i höstens val. Vi måste höja den politiska ribban avsevärt. Vi måste komma upp från avbytarlagar, snöskotrar och lunchpauser på skärgårdsfärjorna.
Vi måste börja ta oss an Ålands framtid på riktigt, om uttrycket tillåts. Det är oansvarigt att fortsätta som nu.
Anders Eriksson
Partiledare, Ålands Framtid