DELA

Skall politiker bara ge fördelar till rederierna?

Liberalernas John Holmberg skjuter rejält från höften när han bemöter mitt debattinlägg ”Tänk att det krävdes en pandemi”. Man kan nästan tro att Holmberg sitter i aktern på fartyget och fiskar.

”Sätt er ner med rederiernas ledningsgrupper och styrelser, fundera på hur vi TILLSAMMANS kan använda det åländska taxfreeundantaget på allra bästa sätt.” Var har jag skrivit att jag vill att skatteundantaget revideras? Var vill jag tvinga fram någonting. Ingenstans. John Holmberg har tolkat min insändare som han vill. Vi får hoppas att alla liberaler inte har samma åsikter som han i denna fråga.

Det har varit heligt att tala om taxfree- och skatteundantaget. Vad har följderna blivit för Åland de sista 20 åren?

Har kommunalskatteintäkterna minskat eller ökat på grund av utflaggade fartyg? Behöver vi 28 anlöp per dygn, vad ger alla anlöp? Mer eller mindre, droger, brottslighet, övernattningar? Har landturismen exploderat och turister älskar att komma till Åland vid obekväma nattanlöp? Finns det någon konsekvensanalys på effekterna och följderna av vårt taxfreeundantag?

Politikerna har styrt upp så att det finns möjlighet för rederierna att sälja taxfree. Kanske John Holmberg borde fundera på det och kanske han även borde fundera på vad som är bra för hela Åland och inte bara för rederierna.

Landskapslagen om resandeavgift från 1974 med en uppdatering 2002 säger att en passageraravgift kan uppbäras. Varför har inte lagtinget tagit tag i denna lag? De flesta hamnar i vår närregion har avgifter. Långnäs- och Mariehamns hamn har det inte. Men Åland som har ett taxfreeundantag som gö̈r att rederierna må̊ste angöra för att kunna sälja taxfree saknar alltså avgifter.

Det är Åland och ålänningarna som äger taxfree- och skatteundantaget. Vi väljer vart fjärde år politiker som skall skapa villkor och förutsättningar för de företag som utnyttjar taxfreemöjligheten. Samma lagtingspolitiker skapar och stiftar lagar. Så varför har inte Åland någon avgift John Holmberg, och hur mycket pengar har Åland förlorat på detta?

Självklart skall vi ha ett bra samspel mellan politikerna och rederierna. Speciellt nu. Och precis det efterlyste jag i min insändare. Jag vill se handlingskraftiga och framåtsyftande beslut av våra politiker. Jag hoppas att John Holmberg har samma ambition, några av våra folkvalda politiker bör nog börja fiska även från en båt på Lumparn. Eller varför inte besöka ett företag som kämpar med skattegränsdeklarationerna varje dag?

Att Åland inte uppbär passageraravgifter är underligt. Varför denna politiska rädsla och feghet? En liten textrad på biljetten ”passageraravgift Åland” drabbar inte de åländska rederierna. Konsumenten betalar så att de kan åka till Visby, Tallinn, Höga kusten och andra hamnar via Åland för att få handla sina taxfreepåsar.

Uppmuntra rederierna, utveckla passageraravgifterna så att rederierna erhåller pengar för dem som går iland. Använd överskottet av avgifterna till att utveckla destinationen Åland.

Tänk utanför boxen. Låt landskapet köpa Mariehamns hamn. Bilda ett gemensamt åländskt hamnbolag där de åländska rederierna är delägare. Kanske bordershops eller taxfreezoner i hamnarna. De som anlöper Åland och ligger vid kajen flera timmar kan få gratis hamnavgifter. Samtidigt tar Åland hand om toaavfallet så det inte släpps ut i Östersjön. Miljösatsning som heter duga.

Jag, flera företagare och ålänningar undrar ibland hur ni politiker som bestämmer förvaltar Ålands unika möjlighet som tillsvidare finns inom EUs gränser. Detta så att hela Åland lever.

ANDERS HOLMBERG

KÖPMAN MARIEHAMN