DELA

Skall Ålands riksdagsledamot satsa på jämställdhetsfrågor?

Kvinnodagen inspirerar många att diskutera jämställdhetsfrågor, särskilt nu i valtider. När jag fick plats i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet efter valet 2011, var jag inte helt övertygad om att det var det utskott som Åland hade mest nytta av att sitta i, även om min företrädare Roger Jansson också suttit där.

Sjöfartsnäringen ansåg dock att det var ett för Åland viktigt utskott, eftersom frågor relaterade till arbetsförhållanden för sjöanställda, pensioner med mera behandlas just i detta utskott.

Min tvekan hängde samman med att Åland har lagstiftningsbehörighet inom områden som hör samman med jämställdhet, och landskapsregeringen har särskilt satsat på jämställdhetsfrågor. Jag anser fortfarande, efter fyra år i detta utskott, att det inte är det för Åland viktigaste utskottet näst efter grundlagsutskottet, men samtidigt måste jag konstatera att det gett Åland stor synlighet och möjlighet till inflytande.

Jag valdes in i styrelsen för UNIFEM, senare UN Women, och fick då möjlighet att engagera mig i att förbättra kvinnors villkor i ett större perspektiv. Grundlagsutskottet har gett mig förtroendet att vara riksdagens representant i Finlands delegation då Finland presenterat sin periodiska rapport till CEDAW-kommittén (Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women) vid de senaste två rapporteringstillfällena, år 2008 och nu senast 2014, där jag både fått försvara Finlands linje och arbeta för förändringar hemma.

Hit hör exempelvis våld mot kvinnor, en viktig fråga för Riksdagens kvinnonätverks arbetsutskott som jag också tillhört.

Finland är internationellt känt för sitt goda betyg när det gäller jämställdhet och kvinnorättigheter, och kvinnor har historiskt varit starkt framme i det parlamentariska samarbetet i Finland. Därför var det ett hedersuppdrag när jag som riksdagens koordinator för ett empowerment-projekt i Serbien bistod kvinnliga parlamentariker i Serbiens parlament, där man nyligen infört ett kvotsystem.

En fråga som nu är aktuell på jämställdhetsområdet är om man bör lagstifta om jämställdhet i börsnoterade bolagsstyrelser. Svaret är nej. Näringslivet skall själv ta ansvaret, men om det inte efter decenniers arbete sker någon förändring, måste samhället tyvärr ta över ansvaret för att det sker en förbättring. Det är viktigt att delta i jämställdhetsarbetet både här hemma på Åland och internationellt.

Utrikesminister Margot Wallström presenterade nyligen sin feministiska utrikespolitik i Helsingfors, och behovet av ett nytt tänkande i utrikespolitiken. Det handlar inte om mjuk eller hård maktpolitik, utan om smart politik.

Kvinnodagen tillbringar jag i Berlin på NCRI:s (National Council of Resistance of Iran) internationella konferens ”Women United Front Against Fundamentalism and for Equality” med bland annat den kända kvinno- och medborgarrättskämpen Maryam Rajavi, som är ordförande för NCRI. Med Maryam i spetsen har NCRI länge fört en hård kamp för att förbättra kvinnornas situation i Iran.

Jag ser det som en självklarhet att stödja de kvinnor som är utsatta för förföljelse på ett sätt som vi har svårt att föreställa oss. Det är människor som har tillbringat år i flyktingläger, men också några som har lyckats att ta sig till skyddade Åland.

Min hälsning i jämställdhetsdebatten är ett citat av Mahatma Gandhi: Först ignorerar de dej, sedan förlöjligar de dej, sedan bekämpar de dej – sedan vinner du. (First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win).

Berlin, Internationella kvinnodagen den 8 mars 2015

Elisabeth Nauclér