DELA

Skälen var ekonomiska

Efterspelet av landskapsregeringens och lagtingets beslut att inte genomföra vägsatsningen Åva-Jurmo 2014 förefaller fortfarande vara en brännande fråga. Jag vill gärna i korthet säga, i hopp om att det möjligtvis kan bidra till ett mer försonande samtalsklimat, att skälen till att projektet skrinlades var uteslutande ekonomiska.

Då projektet igångsattes under åren 2008-2011 var det en satsning som skulle minska driftskostnaderna för Åva-Jurmotrafiken. Efter att åren gick, Doppingen övergick i privat drift, projektet fördyrades samtidigt som det klarlades att investeringsbehoven inom infrastruktur var stora fanns det 2014 inte politisk vilja att tilläggsbudgetera och gå vidare med Åva-Jurmo.

Inget parti, varken i LR eller lagtinget, talade för Åva-Jurmo efter att nya siffror presenterats (6,8 miljoner plus 0,3 ombyggnad av färja). I stället föreslog LR att ett alternativt projekt med en sträckning som kostar mindre och ger en mindre negativ miljöpåverkan kan tas fram.

Så om man är besviken på utgången i beslutet är det enbart landskapets politiker som ska stå till svars. Ingen annan enskild person, grupp eller debattör kan därför beskyllas för detta. Jag hoppas man hittar tillbaka till den goda Jurmoandan igen där man gemensamt arbetar för bygdens bästa.

Sommarhälsningar

Camilla Gunell (S),

lantråd