DELA

Skäl dryfta misstroende för liberal minister

Majoritetsblockets svar på Centerns befogade kritik av hur regeringen Sjögren (Lib) hanterat frågan om extra anslag, ger än en gång anledning till oro över hur åländska frågor hanteras under denna mandatperiod.

Svaret saknar alla spår av den minsta självinsikt över hur dåligt ärendet beretts av lantråd och ansvarig minister. Tydligt är även att finansminister Mats Perämaa (Lib) antingen vilselett kollegerna eller helt förtigit det budskap Centerns lagtingsgrupp gav vid mötet i denna fråga vårvintern 2018.

Tyvärr för lantrådet Katrin Sjögren (Lib) och övriga representanter för regeringsblocket, är det dessutom att bruka på våld på sanningen med att hävda att Centern först nu lyfter fram argument mot ansökan om extra anslag. Vi kan bara rekommendera alla intresserade att läsa lagtingets stenografiska protokoll och särskilt Centerns gruppanförande.

Vår förhoppning var då att den stundande behandlingen i utskottet skulle sluta med att förslaget om extra anslag antingen återtogs av regeringen eller helt enkelt förföll. Majoritetsblocket agerade som vanligt och idag ser vi resultatet av att gå fram med bristfälligt material i en för Åland angelägen fråga.

Lika lite som ålänningarna Peter Lindbäck, Ragnar Erlandsson och Nils Lampi i Ålandsdelegationen känner vi inom Centern skadeglädje över att regeringen Sjögren misslyckats i beredningen av ärendet. Däremot är undertecknade fortfarande upprörda över att lantrådet och finansministern dristar sig till att ifrågasätta ÅD:s bedömningar och till och med status som självständig myndighet.

Även om Gripö-bron förblindat majoritetsblocket än en gång, kan vi som lagtingsledamöter bara upprepa vår förhoppning om att ÅD:s beslut gör att frågan om att skuldsätta ålänningarna för ett onödigt projekt åter tas till diskussion.

Oavsett borde beskedet om att normalt brounderhåll inte kan täckas med extra anslag medföra en större insikt om att Åland på egen hand ska klara av investeringar på tiotals miljoner de kommande åren.

De allvarliga brister som särskilt finansminister Mats Perämaa uppvisar i skötseln av ålänningarnas intressen, gör att oppositionen åter tvingas diskutera behovet av ett misstroende för att markera situationens allvar.

Vi förstår mycket väl att lantrådet & co helst undviker att fortsätta debatten om ÅDs beslut om ett nej till extra anslag. Ärendet underställs snart president Niinistö för stadfästelse och om beslutet strider mot självstyrelselagen eller grundlagen så ankommer det på presidenten att förvägra en sådan stadfästelse.

Ifall presidenten stadfäster ÅD:s beslut så har vi åtminstone svaret på frågan huruvida Ålandsdelegationen fattat ett lagligt beslut!

VERONICA THÖRNROOS
PARTILEDARE CENTERN

HARRY JANSSON
GRUPPLEDARE CENTERNS LAGTINGSGRUPP

ROGER NORDLUND
CENTERNS REPRESENTANT I SJÄLVSTYRELSEPOLITISKA NÄMNDEN