DELA

Skägg och penis

Intressant att följa med utvecklingen och nytänkandet i vår tid 2014. I över 2000 år har vi trott på gudar (Buddha, Mohamed , Allah, Jahve , Jesus, Gud och många därtill) som skapats av människan till sin avbild. Alltså en man med skägg och penis.
Dessa gudar har fått sätta på oss krav, behov, dömande, med andra ord alla mänskliga egenskaper. Och så har vi glömt bort kärleksbudskapet i religionerna. Vi vågar inte ens tänka tanken att pga av religionen förstör vi miljön, tar livet av varandra, trycker ner varandra och anser att några människor är mera värda än andra. Det sitter i ryggraden. Ända in i ryggmärgen. Kanske är det på tiden att vi bestämmer vår framtid genom att besluta vad vi haft i det förgångna. Och vill vi ha en allsmäktig man med skägg och penis som bestämmer om alla krig, miljöförstörande åtgärder, rovdrift, kränkande av mänskors lika värde … .

Allt vi får göra i utvecklingens namn. Kanske vill vi fakti skt detta, fastän 90% av världens befolkning säger sig vilja leva i fred och god hälsa.
”Primitiv mänsklighet”