DELA

Skaffa stadscyklar till nästa turistsäsong

Årets intensivaste evenemangsveckorna är förbi för Mariehamn. Det har varit jättelyckat! Fantastiskt – Gratulerar!

Vissa kritiska kommentarer har dock framförts: det gäller trafiken i staden. Under festivaldagarna och särskilt kvällstid löper biltrafiken trögt och resulterar till köbildning och trafikstopp.

Framkomligheten för alla trafikgrupper försämras. Också stadsmiljön försämras av avgaser från tomgång, den varma luften och vindstilla förvärrar de negativa hälsoeffekter från bilavgaser.

Om man absolut inte vill lösa problemet med förbud eller avgifter, bör staden prioritera den lätta trafiken: gångtrafiken, men framför allt cykeltrafiken. Som tillägg till den fortlöpande planeringen och byggandet av cykelvägar, är så kallade stadscyklar ett genialt komplement.

Arrangemanget har prövats och förverkligats i flera städer och blivit succé. Stadscyklarna används av stadsborna själva, besökare med ärenden och turisterna. Mariehamns stad kunde nu genast, efter sommaren, börja planera arrangemanget gällande stadscyklar, så att de nästa sommaren kan tas i bruk

Staden bör ha rollen som huvudman, söka och konkurrensutsätta entreprenörer. Vissa av våra företag, vilka har anknytning till konceptet: Viking Line, Ömsen, Herz, Ro-No eller varför inte ett helt nytt företag, kan vara intresserade. Reklam i sammanhang, också på cyklar och cykelstationer, är tillåtet.

Staden står för plats för cykelparkeringar/-stationer, informationen och organiseringen av konceptet. För att göra användningen av cyklarna lätt och flexibel, samt förebygga skadegörelse, ska bokningen ske med mobiltelefon. Också låset öppnas och betalningen sker med mobiltelefon, alternativt med kreditkort.

Cykeln kan bokas för hela året, säsongen, eller för en dag eller vecka. Användningstiden per tur kan vara två timmar.

Ett sympatiskt tillägg kan bli så kallade riksa-cyklar. De används framför allt av familjer med småbarn.

Här kan bokningssystemet också riktas samtidigt och separat både till cyklister och passagerare, till exempel åldringar och rörelsehindrade, vilket gynnar sociala kontakter.

Stationen med riksa-cyklar kunde placeras vid Stadsbiblioteket och Medis. Varför inte också ha några stadsroddbåtar vid MSF och ÅSS.

RAULI LEHTINEN