DELA

Skadeglädje över 45 förlorade miljoner!

Åländsk Center har, först i en insändare av partiordförande Veronica Thörnroos, sedan i en av partiveteranerna Harry Jansson samt tidigare finansministern och lantrådet Roger Nordlund uttryckt sin skadeglädje över Ålandsdelegationens avslag på Ålands ansökan om 45 miljoner i extra anslag, och utmålat det som ett stort misslyckande för regeringen.

Det är ett märkligt och missklädsamt sätt att reagera på att vi ålänningar därmed går miste om 45 miljoner euro som redan fanns med i erkänt sparsamma finansministeriets budgetramar, och som förordats av kommunikationsministeriet.

Ålandsdelegationen gör sina bedömningar utifrån sina diskussioner. Det önskar vi inte kommentera vidare.

I lagtingets behandlingen av extra anslagsansökan lyftes över huvud taget inte de argument som nu framstår som självklara för Centern. Tvärtom, det man argumenterade för var att en annan bro än från Gripö till fasta Föglö skulle ingå, och att tidtabellen borde vara en annan.

Ålands landskapsregering befinner sig nu i en märklig situation. De regionalpolitiskt viktiga och väl behövliga broprojekten föranledda av att den finländska regeringen år 2013 tog beslut om att höja viktgränsen för fordonskombinationer på vägar och broar till 76 ton, blir svåra att finansiera. Finansministeriet var redo, kommunikationsministeriet var redo, Ålands lagting var redo men Ålandsdelegationen sa nej.

Centern delar säkert sin skadeglädje med finansministeriet i Helsingfors. Är det verkligen en situation att raljera över? Hur ska de villkor som Ålandsdelegationen uppställer för att förorda extra anslag någonsin kunna uppfyllas?

Inför denna situation och dessa frågor måste en ansvarstagande regering segt och uthålligt sätta sig ner och fundera över vilka vägar framåt som är möjliga, för Ålands bästa.

Just nu tycks Centerns paradgren vara att göra det motsatta, skrattande skjuta sig själv i foten och peka finger åt andra.

KATRIN SJÖGREN (LIB)

LANTRÅD

CAMILLA GUNELL (S)

VICE LANTRÅD

MIKA NORDBERG (M)

INFRASTRUKTURMINISTER

MATS PERÄMAA (LIB)

FINANSMINISTER

ANNETTE HOLMBERG JANSSON (M)

GRUPPLEDARE

SARA KEMETTER (S)

GRUPPLEDARE

VIVEKA ERIKSSON (LIB)

GRUPPLEDARE