DELA

Skadar inte med höjd kompetens i lagtinget

Replik till Ove Andersson angående skattegränsproblematiken.

I en replik skrev Ålands Framtid: ”Som vi ser det är den enda hållbara lösning på problemet att Åland övertar momsbeskattningen och därmed även gränshanteringen för densamma.”

Jag svarade i min replik bl.a. med ”Från Åländsk demokrati har vi inte något mål att överta beskattningen av ett flertal orsaker. I vårt lilla parlament kommer vi aldrig att kunna få den kompetens.”

I en replik skriver då Ove Andersson att jag undergräver min egen kompetens att hantera utökade behörighetsområden inom ramen för Ålands självstyrelse.

Jag varken undergräver eller recenserar min kompetens utan ser krasst på läget. Vi är 30 personer i lagtinget. För närvarande finns en ekonom på regeringssidan och en på oppositionssidan, om jag är rätt underrättad. Om vi skall hantera en egen beskattning borde det nog finnas en bunt på båda sidor. Men det lilla parlamentet skall representera hela Åland. Så många områden som möjligt och inte bara ekonomiskrået. Det är det som är begränsningen.

Ove Andersson ser fram emot det höjda lagtingsarvodet och hoppas att det skall locka ålänningar med specialkunskap. Men vad OA glömmer är att ministerlönerna inte kommer att höjas.

Vi har under denna period sett framställningar där man insinuerat att kortrutten skulle ge ett nettonuvärde om 250 miljoner euro. I själva verket var det nuvärdet. Nettonuvärdet var ungefär en tiondel av detta. I kalkylen fanns väl den där färjan som skulle spara in sju minuter. Vad jag kunde se blev det 40% dyrare än beräknat, men ministrarna blinkar inte ens när de lägger fram de nya uppgifterna.

Så nej, vi skall inte ta över skattebehörigheten. Det räcker med de ekonomiska ärenden vi har.

Guldet har nu blivit till gråsten eller kanske snarare en kvarnsten om halsen på ministern. Tur att det är val snart, så att väljarna kan säga sitt igen. Det skadar inte med lite höjd kompetens i lagtinget i alla fall.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI