DELA

Ska vi små betala för översynen?

Läste med stor förvåning svaret från Ålandsbankens direktör Mikael MörnEster Laurells insändare om Ålandsbankens nya avgifter. Är det verkligen de små föreningarna med inkomster långt under 1 000 euro per år som ger det dyra merarbetet för banken då det gäller att identifiera brottslig verksamhet?

Att bankerna fått samhällsrollen att övervaka alla transaktioner för att kunna identifiera brottslig verksamhet beror veterligen på att flera storbanker ertappats med att tillåta penningtvätt och medhjälp till skatteflykt.

Det är knappast våra små föreningar som ställt till det! Kanske banken borde distribuera kostnaderna på ett rättvisare sätt, till exempel sätta en inkomstgräns för vilka konton som bör övervakas och stå för den högre kontoskötselavgiften, det kan inte vara omöjligt i dagens datoriserade värld!

 

BRITT INGER WAHE