DELA

Ska vi ha bra vård på Åland eller utanför?

Tehy på Åland rf:s styrelse följer med oro debatten om nedskärningar på Ålands hälso- och sjukvård. I år förväntas ÅHS spara 650 000 och nästa år 2 miljoner euro.

Om politikerna fattar beslut om så här stora sparåtgärder, borde de också själva ge klara riktlinjer vad som ska prioriteras och vad ska bort, anser Tehy. Nu känns summan två miljoner som bara dragen ur luften.

Så länge som befolkningen på Åland ökar och andelen äldre personer i ålderspyramiden ökar, växer också vårdkostnaderna. Man ska också komma ihåg att, tack vare hälsovetenskapens framsteg, sjukdomar vi kan behandla har ökat och ökar. Behovet av vård för äldre förväntas öka till det dubbla inom tio år, såväl i Sverige, på Åland som i övriga Finland. Vi hoppas att ingen politiker glömmer denna bakgrund när beslut om nya budgetramar fattas.

Ålands landskapsregering har tidigare angett optimal folkhälsa som sitt mål. Trots vackra ord hotar en verklighet med patientsängar i sjukhuskorridorer vara den verklighet vi är på väg mot. Om sparåtgärder leder till att patienter måste vårdas utanför Åland, har man åstadkommit den absolut dyraste lösningen, trots motsatta intentioner.

När det gäller den omdebatterade indragningen av vårdplatser på medicinkliniken, pratar man om lokaler som det så nyligen som 2012 har investerats mångmiljonbelopp i för att de skulle bli ändamålsenliga. Att ta bort tio vårdplatser och spara 600 000 euro slår direkt på personalen. Samtidigt försämras vårdkvaliteten när patienter flyttas över klinik- och specialitetsgränserna dit där det råkar finnas rum.

Om personalen minskar ökar arbetsbelastningen, med ökad sjukfrånvaro som sannolik följd. I fjol var sjukfrånvaron redan på väg upp. ÅHS hade en sjukfrånvaro på närmare 5 procent eller i genomsnitt 18 dagar per person. När belastningen på personalen går över en gräns, ökar arbetsohälsan och kostnaderna, och man har åstadkommit en ond spiral.

En välmående och tillräcklig personal som känner sig uppskattad och motiverad jobbar effektivare och kostar mindre i sjukskrivningar.

Trots sparbehov finns det planer på investeringar, vilket är bra. Vi vill dock påminna att en kompetent personal är ÅHS viktigaste resurs.

Vilka satsningar är mest lämpliga under aktuell budgetläge?

När det gäller höjda patientavgifter vill vi att alla ska ha råd och rätt till lika vård. Idag har ÅHS viss psykiatrisk vård utan patientavgifter, samtidigt som de ska höjas för många andra. Med nu föreslagna avgifter kan man fråga om det är rättvist.

Ju högre patientavgifter, desto fler i behov av vård låter bli att komma till ÅHS. Och detta leder till ökade vårdkostnader på längre sikt.

I fråga om ÅHS fortsatta om- och tillbyggnad och dess kostnader, vill vårdpersonalen att man prioriterar fysiska miljöns funktionalitet framom utseende, och att de som jobbar på golvet får medverka i att åstadkomma praktiska lösningar.

Styrelsen för

Tehy på Åland rf