DELA

Ska vara svårt att missbruka

I en insändare framkom det vissa synpunkter om narkotikapolitiken. Jag vill förtydliga min synpunkt kring några saker som framfördes i insändaren.

På Åland har vi ett projekt som heter ”Vision nolltolerans”.

Vision Nolltolerans är ett projekt som arbetar förebyggande och samordnande i frågor kring riskbruk och missbruk av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

Projektet initierades av Ålands landskapsregering och Folkhälsan på Åland år 2013.

Folkhälsan på Åland är ansvarig för projektet.

Ett projekt som jag tycker är bra, men kunde göras ännu bättre.

Jag skulle vilja att det fick mera styrning från landskapsregeringen om att sköta samordningen av förebyggande arbete.

Därför föreslog jag när projektet sattes igång en politisk styrgrupp som skulle jobba med målformuleringar för projektet. Men den idén var jag ensam om.

Nollvision är som insändarskribenten skriver en politisk vision och därför heter projektet just ”projekt nolltolerans” Vi politiker som fick idén om detta har visionen om ett narkotikafritt Åland.Att jobba med att se över strafflagen så är inte för mig att straffa personerna som redan använder droger, utan att det skall begränsa nyrekryteringen. Idag kan man ”slippa” undan ringa narkotikabrott med böter och det anser jag är fel.

Därför vill jag att man skall se över vad som kan göras för att avskräcka nya användare i ett tidigt skede.

Jag vet att en lagmotion knappast leder till åtgärd i riksdagen, men vi från Åland säger då till om att det måste jobbas emot narkotikan med krafttag.

Jag inser nog att vi inte kommer till ett narkotikafritt Åland – men visionen vill jag ha kvar.

Jag är definitivt inte emot missbrukarna, tvärtom så vill jag hjälpa dem så gott som det går, och därför föreslog jag redan för 10 år sen, att man skulle bli dömd till tvångsvård istället för fängelse.

Till exempel att 3–4 månaders fängelse skulle kunna bli 12 månaders vård istället. Just för att man måste se hur man hjälper människan, och inte bara se gärningen. Här har samhället mycket att förbättra.

Denna fråga att jobba mot narkotika så kommer jag att fortsätta med, jag kommer också säga vad jag tycker. Denna fråga driver jag inte för att få klappar på axeln, utan för att jag vill jobba för att begränsa att fler skall hamna i detta ”narkotikahelvete” som en före detta missbrukare kallade det. Jag kommer fortsättningsvis att ge och provocera fram idéer.

Jag kommer också fortsättningsvis att lyssna på de som har synpunkter, och jag vill tacka all dem som tog kontakt med mig förra veckan med respons efter artikeln.

Men mina två viktigaste punkter är det skall vara svårt och obekvämt att hålla på med narkotika, men lätt till vård och att se människan och inte gärningen. Detta vill jag jobba med.

Att jobba mot narkotikan så behöver det jobbas på alla plan – allt från tidiga förebyggande åtgärder som bl.a. “Vision Nolltolerans” håller på med, till det störande arbetet som bl.a. polisens verksamhet samt möjligheter till vård.

Allt är viktigt.

Och glöm inte bort det viktiga arbetet – att arbeta med attityderna mot droger.

Göte Winé (S)