DELA

Ska politiker ge lärare läxhjälp?

Skolan har länge varit Ålands stolthet. Världen riktar blickarna mot oss och söker efter vårt framgångsrecept. Samtidigt verkar vi dock vara fullt upptagna med att söka inspiration utomlands.

Vad kännetecknar då en bra skola? Enligt McKinsey-institutet är det viktigt att ge lärarna förtroendet att själva utforma sin undervisning. De lyfter även den kollegiala praxisen, där lärare ges tid och möjlighet att samarbeta och utveckla pedagogiken. Man ska helt enkelt lita på att lärarna sköter sitt jobb.

Länder som däremot ställer höga krav på dokumentation och enhetlig undervisning presterar i regel sämre. Allt ska dokumenteras för att sedan kunna granskas. Istället för att lita på lärarnas kunnande vill man tvinga på både elever och lärare en färdig mall. Dokumentationen blir ett sätt för politiker att detaljstyra skolan.

Effekten blir att skolarbetet till slut bara kretsar kring betygen och resultaten. Korvstoppning framför kreativt lärande. Man tar bort hantverket från yrket och gör istället lärarna till administratörer.

På Åland har lärarna fortfarande ganska goda möjligheter att utforma sin undervisning, men redan idag ställs högre krav på dokumentering och rapportering. Det leder till mindre tid för själva pedagogiken, som är helt avgörande för att uppnå goda resultat. Man kan inte be en lantbrukare snåla in på sådden och sedan kräva rika skördar i september. På samma sätt behöver lärare tid för undervisning för att kunna skörda kunskaperna.

Vi ska värna om lärarnas professionella frihet. När läraren tillåts vara kreativ och personlig i sin pedagogik byggs både förtroende och relation till eleven. Lektionerna blir levande och lusten till lärande ökar. När alla lärare tvingas följa samma manus blir undervisningen istället statisk och tråkig, med minskad lust och dalande kunskaper som följd.

Politiken ska sätta upp målen för skolan, men låt skolan definiera utmaningarna samt hitta lösningarna. Politiker ska inte ge lärare läxhjälp i hur man bäst bedriver undervisning.

PHILIP BJÖRKQVIST (HI)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp