DELA

Ska PAFs överskott betala lagtingspensionerna?

landskapsregeringens budget presenterades, så diskuterades som vanligt ÅHS och skärgårdstrafiken. Den näst största utgiftsposten; pensionsutgifterna, var det ganska tyst om. Inte heller i budgetdebatt, som varade i tre dagar talade man så mycket om pensionerna.
Pensionsutgifterna står för 14% av landskapets budget. Trots detta kunde jag inte hitta någon prognos över hur de kommer att utvecklas under regeringsperioden i den tjocka röda budgeten. Är det för att försöka sopa dem under mattan, så att de kommer fram som en otrevlig överraskning för nästa finansminister? Eller finns det andra motiv?

Enligt näringsministerns budgetanförande är “vi i stort sett skuldfria”.
Enligt den åländska pensionsfondens senaste bokslut har det “nästan” skuldfria landskapet en pensions-skuld på ca 250 miljoner €, som nu börjar förfalla i små portioner, år för år.
Under se senaste fem åren har pensionsutgifterna ökat med 60%. Om denna utveckling fortsätter, så kommer pensionsutgifterna om fem år att uppgå till 47 miljoner €, det vill säga nästan fyra gånger mer än skärgårdstrafiken kostar idag.

Vad har man tänkt göra åt detta? Har man tänkt göra något åt detta?
I samband med presentation av budgeten talade finansminister Nordlund om möjligheter för landskapet. Då nämndes bland annat Paf och pensionsutgifterna!? Hur ska pensionsutgifterna bli en möjlighet för landskapet?
Är det tänkt att PAFs överskott ska betala lagtingspensionerna? “Välgörande ändamål i landskapet” eller hur det heter?
Eller har man tänkt sänka pensionerna, höja pensionsåldern? Eller finns det andra möjligheter? Hur har minister Roger Nordlund tänkt?
Om svar anhålles.
Stephan T