DELA

Ska kommunerna nu svältas till samgång?

Snart har det gått ett helt år sedan regeringen Thörnroos tillträdde. Våren har präglats av coronakrisen och det har alla haft stor förståelse för.

Men nu börjar det bli dags att ta tag i de frågor som legat i träda sedan hösten 2019. Vad ska ske med kommunerna? Vad ska ske inom skärgårdstrafiken? Menar man allvar med att bygga tunnel till Föglö? Vilka åtgärder avser man vidta för att ställa om Åland till hållbarhet och klimatanpassning?

Nu är det dags för landskapsregeringen att börja ge ålänningarna svar.

När de tillsatta expertgrupperna med medlemmar från näringslivet i somras gav landskapsregeringen råd om vad som bör göras för att Åland ska bli mer konkurrenskraftigt föreslås ett par tre områden som de viktigaste: en kommunreform för att ge Åland en stabilare och ekonomiskt mer framtidsinriktad modell, en långsiktig skärgårdstrafik och en förändring av näringsrättslagstiftningen.

Dessa frågor har sedan många år bedömts vara viktiga att komma framåt med. Hittills har regeringen Thörnroos bara stoppat projekt, sagt upp ingångna avtal och rivit överenskommelser. Så det är med stort intresse många nu vill veta vad som ska komma i stället?

Coronakrisen har blottlagt den sårbarhet som finns i de små kommunerna på Åland och behovet av en ansvarsfull kommunreform ter sig allt mer nödvändig. Den lag som lagtinget antagit och som stadgar att Åland från 2022 skulle ha fyra kommuner avser landskapsregeringen riva upp. Vad ska komma i stället?

Om jag förstått kommunministerns uttalanden rätt, så säger han att regeringen inte avser skapa något alternativ. Metoden tycks vara att vänta tills kommunerna är så utsvultna att de inte mera förmår annat än att tvingas gå samman. Ur mitt perspektiv måste det vara den sämsta modellen av alla. Landskapsregeringen tar inte något övergripande ansvar alls för landskapet som helhet. De som blir mest lidande är de medborgare som bor i kommuner som inte har råd att ge den service som de enligt lagarna har rätt till.

Frivillighet i kommunsammangående kan inte betyda att landskapsregeringen helt tar sin hand i från processen. Metoden ”svälta räv” gör att risken för paniklösningar ökar. En behärskad metod som ser till helheten och alla ålänningars bästa är helt klart ett bättre alternativ.

CAMILLA GUNELL (S)