DELA

Ska barnäktenskap tillåtas i Finland?

Barnombudsman Tuomas Kurttila säger i en artikel på Yle att ”Lagen borde förbjuda barn att ingå äktenskap”. Han anser att den nuvarande lagen gör det svårt att begränsa tvångsäktenskap och borde därför ändras.

Flera medborgarorganisationer (Unicef Finland m.fl.) har även slagit larm om att barn, så unga som 14-15 år har fått tillstånd att gifta sig i Finland.

Tuomas Kurttila hoppas att lagstiftningen förnyas och att det ställer stopp för barnäktenskap. Han anser att personer under 18 år, som enligt FN:s barnkonvention definieras som barn, inte borde ha möjlighet att ingå äktenskap.

Unicef Finland påpekar att eftersom barnet inte behöver höras för att få tillstånd att gifta sig, finns det uppenbara risker för människohandel, tvångsäktenskap eller ett arrangemang, som strider mot barnets vilja.

Förr var det oftast graviditeter, som åberopades som sk särskilda omständigheter, men man kan även få dispens av religiösa eller kulturella skäl.

Detta är naturligtvis en fråga som inte hör hemma på Lagtingets bord, men då vi nu redan har en riksdagskandidat, så vill jag ställa denna öppna fråga till riksdagskandidat Johan Ehn (MSÅ): Stöder du den nuvarande äktenskapslagen till denna del, eller vill du verka för en förändring i den riktning, som barnombudsman Tuomas Kurttila avser?

STEPHAN TOIVONEN

SVAR PÅ INSÄNDARE

Mitt svar är kort och gott ja, jag stöder i huvudsak barnombudsmannens resonemang.

JOHAN EHN (MSÅ)