DELA

Ska Åland ha ett asylcenter?

Lagtingsman Stephan Toivonen frågar i en insändare om landskapsregeringen planerar ett asylcenter på Åland, i storleksordningen avsett för 350 personer. Han hänvisar i sin insändare på de diskussioner som dels fördes före förra valet, samt dels till de frågor han ställt till socialdemokraternas ordförande, tillika minister, Camilla Gunell, i september senaste år.

Anledningen till att frågan just nu är aktuell, är att Migrationsverket på sin hemsida begär in anbud för en sådan verksamhet, i storleksordningen 10 miljoner euro.

Frågan är av stor principiell betydelse för Åland och ålänningarna. Bortsett från debatt som förts i tidningsspalter och sociala medier senaste tiden, bör man beakta att Åland med sina 30 000 invånare kanske inte har resurser att ta hand om dessa människor. Integration kostar pengar. Människor som utsatts för stora traumatiska upplevelser är i behov av vård i olika former för att återhämta sig. Har vi de resurser som behövs för detta?

Vi vet att resurserna är knappa, och inte räcker till för det behov vi har idag, främst beroende på bristande personalresurser. ÅHS har också år efter år uppmanats av landskapsregeringen att minska kostnaderna, som anses vara för höga i förhållande till folkmängden. En eventuell asylmottagning kommer att ytterligare belasta ÅHS budget. Dessutom kommer behovet av tolkar att öka.

Om asylmottagningen gäller personer som inte kommer till landet via Migrationsverkets kvotflyktingadministration, utan som frivilligt söker asyl här, så ifrågasätter jag om vi har tillräckligt med resurser över huvud taget att ha ett mottagningscenter här på Åland.

Har vi utbildad personal att placera vid centret? Har vi utbildad personal att ta sig an de incidenter som kan uppstå vid centret? Har vi tolkar som kan bistå vid behov? Har vi utbildningsresurser i tillräcklig omfattning? Frågorna är många, men svar ges ej.

Jag önskar därför svar om Ålands landskapsregering planerar ett asylcenter på Åland. Om inget svar ges, tolkar jag det som ett bevis på att sådana planer pågår.

RUNA LISA JANSSON