DELA

Sjukvårdspersonalen är inte girig

Läser i tidningen att sjukskötare är giriga. Redan på slutet av 70-talet körde jag omkring med morfinsprutor till cancersjuka människor inom hemsjukvården dygnet runt. Efter 40 år i tjänst på olika ställen som hälsovårdare, sjukskötare och specialsjukskötare har jag 986,00 euro per månad som 60 årig sjukpensionär. På sista lönespecifikationen står det tydligt grundlön 2670,41. Av detta fick jag 2160,36 i handen.

Florence Nightingale arbetade för att förbättra sjukvården. Hon var matematiskt begåvad och kunde med statistik visa hur usel sjukvården var på 1850-talet, det var livsfarligt att hamna in på sjukhus. Men hennes arbete med att reformera sjukvården har helt kommit i skymundan. Hon reducerades till ”kvinnan med lampan på Krimkrigets slagfält, hängiven och lydig”. Själv tyckte hon att definitionen ”hängiven och lydig” kunde passa bättre på en arbetshäst än på en sjuksköt erska, som behöver status och lön. Florence Nightingales arbete är långtifrån slutfört.
Soffi Wetterhoff