DELA

Sjukvård kontra tunnlar

Nu har ÅHS ledning presenterat ett besparingsförslag omfattande 1 miljon euro. Nästan all verksamhet berörs och patienter kommer att få vänta länge.
Patientsäkerheten verkar också försämras genom neddragning på städningen. Detta är helt horribelt eftersom ett av sjukvårdens stora problem är resistenta bakteriestammar. Det effektivaste botemedlet mot detta är minutiöst noggrann städning. I framtiden blir man kanske sjukare av att besöka sjukhuset?

Har de styrande tänkt på kostnaderna när folk går sjukskrivna? Kommer besparingarna i sjukvården att bli verkliga besparingar?
Kostnaderna bara flyttas från ett konto till ett annat. Långa sjukskrivningar ger folk lägre inkomster, lägre skatt till samhället och längre lidande för den enskilde. Dessutom får samhället betala sjukersättningar under längre tid. Effektiv och snabb sjukvård är samhällsekonomiskt lönsamt.

Medan sjukvården skall spara så har landskapsregeringen fortfarande 900.000 euro avsatta för utredning av tunnel till Föglö!
Det är alltså viktigare för regeringen att hålla på med evighetslånga utredningar av ett tunnelprojekt än att ge befolkningen en god sjukvård. En minst sagt märklig prioritering! Sådana politiker behöver vi inte. Hoppas ålänningarna kommer ihåg detta vid nästa val.

Jag kan för övrigt presentera lite intressanta siffror kring tunnelkostnader.
I Norge invigdes förra året en ny 5,7 km lång tunnel mellan Kristiansund och Bremsnes. Tunneln är av den norska modellen som lätt blir en dödsfälla, utrymningsväg saknas och man har mötande trafik i ett tunnelrör. Största lutningen är på 10 %, långt över EU direktivet om 5 %.
Men det intressanta är kostnaden för denna tunnel som är något kortare än den planerade Föglötunneln. Projekterad kostnad har uppgetts till 635 miljoner norska kronor eller ca 80 miljoner euro. Slutlig kostnad uppges vara 750 miljoner NOK motsvarande 94,5 miljoner euro enligt dagens växelkurs.
Är det inte snart dags att glömma de 60 miljoner man talat om hittills? Och då är vägar och nya färjfästen inte inräknade! Men det är naturligtvis viktigare att spara på sjukvården så man har råd att fortsätta tunnelprojektet.

Jan Grönstrand