DELA

Sjukdom tar ej semester

Patienter och handikappade i behov av rehabilitering så tvingas förflyttning utanför Åland p.g.a. att avdelningar stängs under semestrar, helger och vårdplatsinbesparingar. Ledningen ”slår sig för bröstet” då antalet vårdplatser bantas ned men i själva verket så blir det en dyr lösning då det visat sig att ”vårdkostnaderna utanför Åland” har stigit markant. Man skyfflar undan problemen som om de vore en het potatis.

Detta försvårar också kontakten mellan patienten och de anhöriga/vänner. I många fall är ett personligt besök den enda kontakten som man kan ha med patienten i fråga. Ur rehabiliteringssynvinkel så är det av största vikt att patienten har möjlighet att hålla kontakten med sina närmaste. Dessutom råder det brist på alarmutrustade handikapplägenheter. Gullåsen har därtill haft stora mögelproblem och snart är det ett år sedan råttorna invaderade Gullåsen.

Det är hög tid att man ”ser om sitt hus” – snart knackar vintern på dörren och det är inte kanske bara råttorna som vill ha varmt och tak över huvudet, glöm ej att ta hand om våra egna!

Maria Mattsén (Ob)