DELA

Sju anledningar till att rösta på Mats Löfström

1. Mats Löfström är den nya generationens politiker. Han är energisk, arbetar hårt och mot ett tydligt mål. Hans arbete i EU-parlamentet och i Finland har gett honom ett ovärderligt och sällsynt kontaktnät. Därför kommer vi rösta på Löfström.

2. Löfström vill arbeta för en bättre skolgång och ett mer jämlikt samhälle för de unga. Vi ungdomar tror således att Mats är den kandidat som kommer att kunna erbjuda oss en god framtid. Men han kommer inte bara representera oss på ett bra vis utan även våra föräldrar och mor- och farföräldrar. Därför kommer vi rösta på Löfström.

3. Finlands sysselsättningsläge är illa. Inför den kommande mandatperioden väntar tuffa beslut att tas för den nya riksdagen, då är det viktigt med en riksdagsledamot som är målmedveten, engagerad och konsekvent. Därför kommer vi rösta på Löfström.

4. Mats Löfström vill även: arbeta för ett jämställt samhälle, minska byråkratin för företagande ålänningar, förbättra miljön på Åland genom att arbeta för billigare vindkraft och ett aktivare Östersjö-arbete, säkra den åländska sjöfarten, bevara det svenska språket och hjälpa odlare i närregionen. Därför kommer vi rösta på Löfström.

5. Mats betonar vikten av att minska den finländska statsskulden. Som unga i politiken är det ofta frustrerande att se Finlands växande skuldsättning samtidigt som få politiker agerar. Därför kommer vi rösta på Löfström.

6. I riksdagen och framförallt inför riksdagsvalet behöver man samarbeta över partigränserna. Mats Löfström är en diplomatisk brobyggare som med sin goda kompetens och drivkraft för politiken kommer göra honom till en stark riksdagsledamot. En riksdagsledamot som har det förtroendet vi tidigare saknat. Därför kommer vi rösta på Löfström.

7. Åland har länge haft en stark ställning i riksdagen. Det förtroende vi har byggt upp har dessvärre raserats något under de senaste två mandatperioderna. Vi har inte råd med en kandidat som inte klarar av att bevaka Ålands intressen väl, som inte befinner sig i plenisalen när det verkligen gäller och som trycker på fel knapp i viktiga frågor. Därför kommer vi rösta på Löfström.

Den 19 april har vi ett val. Då kan vi välja mellan en kandidat som kan tackla Finlands stagnerande ekonomi, som är nytänkande och har ett gott kontaktnät eller så kan vi välja en kandidat som tycks ha svårt med samarbete, som har tappat kontakt med det åländska folket och som inte klarar av att bevaka de åländska frågorna på lämpligt vis. Valet är ditt.

Ida Jonsson

Leo Pahlman

Gabriel Sjöström

Zeb Holmberg

Alexandra Thörnroos

Marcus Clausen

Filip Eriksson

Sara Södergård

Jesper Carlsson

Lucas Mattsson

William Pettersson

Frida Olsson

Milton Manngård

Zacharias Kalm

Filip Styrström