DELA

Sju anledningar till att rösta på Mats Löfström

1. Mats Löfström är den nya generationens politiker. Han är energisk, arbetar hårt och mot ett tydligt mål. Den gångna mandatperioden har med all önskvärd tydlighet visat att han är rätt person för jobbet. Därför kommer vi rösta på Löfström.

2. Löfström vill arbeta för en bättre skolgång och ett mer jämlikt samhälle för de unga. Vi ungdomar tror således att Mats är den kandidat som kommer att kunna erbjuda oss en god framtid. Men han kommer inte bara representera oss på ett bra vis, utan även våra föräldrar och mor- och farföräldrar. Därför kommer vi rösta på Löfström.

3. Inför den kommande mandatperioden väntar tuffa beslut att tas för den nya riksdagen, då är det viktigt med en riksdagsledamot som är målmedveten, engagerad och konsekvent. Därför kommer vi rösta på Löfström.

4. Mats Löfström vill även: arbeta för ett jämställt samhälle, minska byråkratin för företagande ålänningar, förbättra miljön genom investeringar i förnyelsebart och få ett ännu aktivare Östersjöarbete, säkra den åländska sjöfarten och bevara det svenska språket. Därför kommer vi rösta på Löfström.

5. Mats betonar vikten av att minska den finländska statsskulden. Som unga i politiken är det ofta frustrerande att se Finlands växande skuldsättning samtidigt som få politiker agerar. Därför kommer vi rösta på Löfström.

6. I riksdagen behöver man samarbeta över partigränserna. Mats Löfström är en diplomatisk brobyggare som med sin goda kompetens och drivkraft för politiken gör honom till en väldigt bra riksdagsledamot. Mats har kontinuerligt hållit ålänningarna väl informerade och besökt landskapets alla delar under den gångna mandatperioden. Därför kommer vi rösta på Löfström.

7. Åland har länge haft en stark ställning i riksdagen. Mats har på ett förtjänstfullt sätt bevakat åländska frågor och är en respekterad riksdagsledamot över partigränserna. Han har bland annat förhindrat en båtskatt, säkerställt Sjöbevakningens fortsatta insatser i skärgården och på fasta Åland, försvarat Ålands tingsrätts fulla verksamhet, hållit kvar sjöfartsstöden och försvarat pensionärers bostadstillägg. Därför kommer vi rösta på Löfström.

Den 14 april har vi ett val. Då kan vi återvälja en kandidat som kan tackla Finlands stagnerande ekonomi, som är nytänkande och har ett gott kontaktnät.

En kandidat som på alla sätt visat sin respekt och ödmjukhet gentemot de väljare som valde in honom för fyra år sedan och bedrivit ett målmedvetet arbete i riksdagen. Valet är ditt.

UNGA HÖGERSINNADE