DELA

Sjölund slarvar åter grovt med hemarbetet!

I den långa insändarserien från Folke Sjölund (lib), med mer eller mindre märkliga påståenden och slutsatser, kan vi nu med häpnad läsa del 5 som behandlar vår komparativa (=jämförande) statsbudget. Helt klart är att Sjölund, i sin iver att svartmåla Ålands Framtid, åter slarvar grovt med hemarbetet när han påstår att vi ”räknat fel” på inkomstsidan med ”hela 60-65” M€.
Enligt Sjölund har vi ”använt bruttoskattegrad felaktigt” och ”missat” de kommunala skatterna liksom sociala avgifterna. De som faktiskt läst vår budget vet, att det på sidan 5 står följande:

Ålands BNP 2006 = 1100 M€
Teoretiskt skattetryck (totalt uppburna skatter) = 412 M€ Av kommunerna uppburen skatt (utanför statsbudgeten) = 75 M€ Överföring till socialskyddssystemet (utanför statsbudgeten) = 95 M€ Skatter och avgifter av skattenatur = 242 M€
Vi HAR alltså räknat bort just de delar som Sjölund påstår att finns kvar i vår budget. Den skatteinkomst som används i själva budgeten är den på sista raden = 242 M€. Man kan också se, att Sjölund inte ens har klart för sig vad kommunalskatten och de sociala avgifterna utgjorde 2006, dvs ca 170 M€. Inte 60-65 M€ som Sjölund felaktigt påstår.

En annan ”underlighet” Sjölund tar upp är att vi räknat med en kostnad för det självständiga Ålands statsförvaltning = 53 M€. Men att vi ”vill hålla Åland utanför EU” och därmed skulle drabbas av en massa extra stödkostnader mm. Sjölund förstår uppenbarligen inte vad ordet komparativ betyder, dvs att vår budget är en JÄMFÖRANDE budget.
Vi har alltså utgått från självstyrelsebokslutet för år 2006, bytt ut klumpsumman mot egen skatteinkomst och lagt till alla kostnader för statsförvaltningen. Så som den åländska statsbudgeten antagligen sett ut 2006 om Åland varit självständigt då. Eftersom Åland hörde till EU 2006 finns självklart också de inkomsterna och avgifterna med i vår budget på sidorna 7 och 8.

Summan 53 M€ är det belopp som statsförvaltningen, enligt våra beräkningar, skulle kosta ett självständigt Åland år 2006 med den förvaltning och byråkrati som finns idag. Observera att det inte är några nya kostnader eftersom vi redan idag inom självstyrelsesystemet, via skattesedeln, betalar motsvarande belopp för den åländska andelen av statsförvaltningen.
I budgeten har de existerande tjänstemännen i den finska statsförvaltningen helt enkelt bytt arbetsgivare. Deras löner betalas ur samma skattepott som idag men administreras i stället av ålänningarna. Lantrådet Nordlund kommenterade helt riktigt, att vår komparativa budget var mycket intressant i diskussionen om övertagandet av egen beskattning.
Vår komparativa budget finns att läsa på vår hemsida, http://www.alandsframtid.ax.

Debatten om ett åländskt EU-medlemskap alternativt de samarbetsavtal som b la Färöarna och de flesta europeiska mikrostaterna har, är inte en del av självständighetsdebatten och bör hållas åtskild från denna. Annars uppstår just de fel Sjölund brottas med i sin insändare. Men det är helt riktigt att vi inom ÅF är mycket kritiska till EU-medlemskapet så som det ser ut idag och därför vill utreda andra samarbetsmöjligheter.
Att påstå något annat är ledsam skräckpropaganda, liksom det scenario Sjölund försöker måla upp om Åland omförhandlade sitt EU-medlemskap. Det skulle vara mycket intressant att höra tex en färöing kommentera Sjölunds dumheter. Färingarna är som bekant inte EU-medlemmar men klarar sig, trots detta, anmärkningsväl bra i det internationella sammanhanget utan några av de begränsningar Sjölund målar upp. Faktiskt mycket bättre än den idag fullvärdiga EU-medlemmen Åland.

Folke Sjölund avslutar sitt inlägg på samma sätt som förut, att ålänningarna skall rösta på ett ”stabilt självstyrelseparti, företrädesvis liberalerna”. Samtidigt har Sjölund i floden av inlägg struntat i att på en enda punkt berätta något om liberalernas självstyrelsevisioner.
Vi vet dock att liberalerna är emot övertagande av skattebehörighet, vill avskaffa näringsrätten och dess språkskydd, vill införa finskspråkig verksamhet i barndagvården och utveckla samarbetet med Finland ännu mer, men stänga dörren västerut. Hur man samtidigt kan tala om liberalerna som ett ”stabilt självstyrelseparti” är för oss en fullständig gåta.
Erik Schütten
Rolf Granlund
Språkrör Ålands Framtid