DELA

Sjökvarteret kan bli centralt besöksmål

Med hänvisning till den vision som presenterats i medierna vill vi framföra följande då det gäller Sjökvarterets utveckling.

De är vår övertygelse att en utveckling av Sjökvarteret skulle öka hela Mariehamns attraktionskraft. Sjökvarteret har stor potential att utvecklas till det centrala besöksmålet som Mariehamn behöver för att stå sig bland det stora utbudet av åländska besökspärlor. Sjökvarteret kan på ett vackert sätt kombinera kultur och tradition med nya upplevelser.

Den marina miljön med sitt stora kulturarv får på inget sätt offras, men vi är säkra på att dessa grundpelare står säkert och tål att integreras med andra element för att skapa en fungerande och attraktiv helhet.

Peter Enberg, Ordförande

Alexandra Walk-Liljeroos, centrumledare

City Mariehamn